یك مقام مسئول اعلام كرد صدور ضمانتنامه برای طرح های ایجادی در بخش صنعت متوقف گردید

به گزارش مدیرسا مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك از توقف صدور ضمانتنامه برای طرح های ایجادی اطلاع داد و اظهار داشت: سرمایه این صندوق ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمدحسین مقیسه در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، با اشاره به اینكه كاهش ریسك اعتباری برای وام دهنده به منظور افزایش دسترسی بنگاه های كوچك و متوسط به اعتبارات همچون وظایف صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك است تا با پوشش دادن بخشی از زیان های احتمالی بانك ها را در پذیرش صنایع كوچك در تسهیلات دهی یاری رساند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه داری صنایع كوچك اضافه كرد: صنایع كوچك معمولاً كمتر از ۵۰ نفر نیروی انسانی دارند و در دنیا بخش عمده ای از صنایع را به خود اختصاص می دهند. این در شرایطی است كه دو سوم اشتغال جهان و ۹۰ درصد كارآفرینی ها در این بنگاه ها محقق شده و ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی در دنیا را به خود اختصاص می دهند.
وی خاطرنشان كرد: بهبود نحوه توزیع درآمد و پیشرفت رشد پایدار صنعتی همچون مزایای توجه به صنایع كوچك است كه بر این اساس، صندوق سرمایه گذاری صنایع كوچك كوشیده تا با تمركز بر روی روش های تأمین مالی، فضایی را فراهم آورد كه منابع مالی مورد نیاز این صنایع با نرخ ترجیحی به دست آنها برسد البته بار اصلی تأمین وسایل و ضمانتنامه های آنها به دوش این صندوق است.
مقیسه با اشاره به اینكه در سال ۹۴ سرمایه واقعی پرداخت شده در این صندوق ۳۵ میلیارد تومان بوده است، تصریح كرد: این عدد طی سال های بعد با افزایش ۷۵ میلیارد تومانی به ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده كه خوشبختانه در بهمن ماه سال جاری هم ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر به سرمایه این صندوق اضافه شده است.
وی افزود: بر این اساس، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك، سبد محصولات خویش را متنوع تر كرده و به جای صدور ضمانتنامه اعتباری، انواع ضمانتنامه های دیگر همچون ضمانتنامه پیمانكاری را اضافه كرده كه بر این اساس، اتفاق مهمی رخ داده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك تصریح كرد: امسال توانستیم این صندوق را از لیست دستگاه های دولتی قابل واگذاری در سازمان خصوصی سازی خارج نماییم.
مقیسه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد كارمزد خدمات عرضه شده از جانب این صندوق تصریح كرد: دو مدل فرمول را برای دریافت كارمزد از متقاضیان صدور ضمانتنامه طراحی نموده ایم كه بر این اساس در ضمانتنامه های اعتباری و كمك به تأمین مالی كه این ضمانتنامه ها حكم وثایق را دارند، برای سال اول كارمزد ۱.۵ درصدی و به ازای هر سال دیگر ۰.۲۵ درصد در نظر گرفته شده است اما در بخش ضمانتنامه پیمانكاری كه همچون جهت استفاده در مزایده ها، مناقصه ها و حسن انجام كار استفاده می شود، ۵۰ درصد تخفیف را نسبت به فرمول بانك مركزی كه در نظام بانكی اعمال می شود، در نظر گرفته ایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینكه فضای كسب و كار در كشور بگونه ای پیش رفته كه تقاضای دریافت تسهیلات كاهش یافته است، تاكید كرد: به طبع سیاست های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، همه انرژی خویش را بر روی حفظ وضعیت موجود و ارتقا آن متمركز كرده و در یك سال قبل سیاستی را اتخاذ نموده ایم كه برای طرح های ایجادی، صدور ضمانتنامه متوقف شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك اضافه كرد: اصول فنی و حرفه ای به ما حكم می كند كه ریسك های خویش را در پذیرش پرونده های صدور ضمانتنامه بسنجیم این در شرایطی است كه برخی ضمانتنامه ها ریسك های قابل توجهی دارد كه باید به آن توجه گردد.
مقیسه اظهار داشت: ۱۲۵ میلیارد تومان خسارت به نظام بانكی برای عدم پرداخت اقساط تسهیلات عرضه شده به صنایع كوچك و متوسط عرضه كرده ایم اما به هر حال باید ریسك را هم در نظر بگیریم.
همچنین محبوب پناهی مدیر برنامه ریزی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك در ادامه با اشاره به اینكه ۹۲ درصد بخش صنعت كشور را صنایع كوچك می سازند، اظهار داشت: در تمام دنیا سهم عمده صنایع، مربوط به صنایع كوچك است و با عنایت به این كه صنایع بزرگ در رانت ها و حمایت های دولتی در ایران برخوردار می باشند، ما باید تمام تمركز خویش را در پشتیبانی از صنایع كوچك و متوسط بر این مورد قرار دهیم كه این صنایع رشد كنند.
وی اضافه كرد: از بدو تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك تاكنون ۱۹۵۴ فقره ضمانتنامه برای ۱۸۰۰ متقاضی صادر شده كه گاهی ضمانتنامه های آنها تمدید هم شده است ضمن اینكه ارزش این ضمانتنامه ها به ۱، ۱۱۶ میلیارد تومان رسیده كه چند برابر سرمایه این صندوق است.
مدیر برنامه ریزی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك خاطرنشان كرد: از آغاز سال ۹۷ تا ۱۹ بهمن همان سال ۸۹ ضمانتنامه صادر و ۱۶۱ فقره تمدید شده ضمن اینكه از آغاز سال ۹۸ تا ۱۹ بهمن سال جاری ۲۴ ضمانتنامه صادر شده و ۱۲۰ ضمانتنامه هم تمدید گردیده است.
وی تصریح كرد: چنانچه صنایع كوچك، ریسك بالای ۸۰ درصدی برای صندوق نداشته باشند، پرونده های آنها پذیرش می شود.