تکنولوژی

معاون وزیر راه و شهرسازی: خانه های خالی تا اختتام شهریور به سازمان امور مالیاتی معرفی می گردند

به گزارش مدیرسا معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلان اینكه تا اختتام شهریور ماه اطلاعات مربوط به خانه های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می دهیم اظهار […]