مهلت ثبت نام وام كرونا فقط تا امروز

مهلت ثبت نام دریافت تسهیلات حمایتی كرونا كه قبل از این كارگروه مقابله با نتایج اقتصادی ناشی از شیوع ویروس كرونا تا ۳۱ شهریور ماه تمدید كرده بود كم كم روبه اختتام است و كسب و كارهای لطمه دیده از كرونا تنها تا اختتام وقت امروز برای ثبت نام فرصت دارند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، پرداخت تسهیلات حمایتی به فعالان اقتصادی و شاغلان کسب و کارهای لطمه دیده از کرونا در ۱۴ رسته منتخب و شناسایی شده توسط وزارت کار از ۱۳ خرداد ماه آغاز شد؛ بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین لطمه از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای فهرست بیمه در چارچوب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، در سامانه کارا ثبت نام و از تسهیلات مذکور بهره مند شدند.
در همین راستا، حدود ۸۵۰ زیررسته شغلی لطمه دیده از شیوع ویروس کرونا با هماهنگی دستگاه های اجرایی شناسایی و اعلام گردید که از مجموع سه میلیون بنگاه لطمه دیده ۱.۳ میلیون واحد بیمه شده و دارای کد کارگاهی و ۱.۷ میلیون واحد، فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند.
فارغ از رسته های شغلی، وزارت کار یک میلیون واحد اقتصادی لطمه دیده از کرونا را هم شناسایی و با ارسال پیامک، آنها را مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا اعلام نمود.
پرداخت تسهیلات کرونا به دو گروه از بنگاه ها صورت گرفت؛ اول کارگاه هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده اند که به ازای هر نیروی انسانی در این کارگاهها، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام اختصاص یافت و در واحدهای کسب وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا لطمه دیده اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت گردید.
نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد و دوره بازپرداخت تسهیلات بعد از یک دوره تنفس از مهرماه سال جاری و به مدت دو سال است؛ وثایقی که برای دریافت تسهیلات توسط بانک ها دریافت می شود نیز متفاوت و با ارائه سفته و معرفی ضامن خواهد بود.
مهلت پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به صاحبان کسب و کارهای بیمه شده و فاقد بیمه و معرفی آنها به بانک قبل از این تا اختتام تیرماه اعلام شده بود اما وزارت کار به سبب تاخیراتی که در پروسه اجرای پرداخت وام، وجود برخی مشکلات در روند ارسال پیامک و کندی ثبت نام متقاضیان به وجود آمد، درخواست تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت وام را به کارگروه اقتصادی کرونا ارائه کرد که مورد موافقت کارگروه قرار گرفت.
این زمان ابتدا تا پنجم مرداد ماه تمدید گردید و بعد از آن کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در بیست و چهارمین جلسه خود، مهلت ثبت نام وام کرونا را برای صاحبان مشاغل بیمه شده تا ۱۵ شهریور و صاحبان مشاغل فاقد بیمه تا اختتام شهریور تمدید کرد تا با مراجعه به سامانه کارا به آدرس https: //kara.mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام خود در سامانه اقدام نمایند.
این کارگروه همین طور شرط “نداشتن چک برگشتی” را از شروط دریافت همه تسهیلات کرونایی حذف نمود تا پرداخت تسهیلات کرونا به متقاضیان و کسب و کارهای لطمه دیده از کرونا با سرعت بیشتری دنبال شود.
مطابق آخرین آمارها، بیش از ۴۹۰ هزار متقاضی در سامانه کارا ثبت نام کردند که بیشترین تسهیلات پرداخت شده در بین رسته های کسب وکارهای لطمه دیده از کرونا متعلق به رانندگان، معلمان دبستان، بخش حمل و نقل عمومی و آرایشگاه ها بوده است.
برابر اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی طی یک ماه و نیم اخیر ۴۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی به واحدهای کسب و کار پرداخت کرده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، امروز آخرین مهلت یاد َشده برای ثبت نام دریافت تسهیلات حمایتی کرونا است و متقاضیان تا اختتام وقت امروز فرصت دارند برای دریافت وام به سامانه کارا مراجعه کنند. تا این لحظه خبری در خصوص تمدید زمان ثبت نام منتشر نشده و در صورت احتمال تمدید مهلت، کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی ناشی از کرونا دراین زمینه تصمیم گیرنده خواهد بود.