بیمه قالیبافان بودجه مشخص می خواهد

به گزارش مدیرسا معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر ضرورت مشخص شدن منابع بیمه قالیبافان و بافندگان فرش تاكید نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، موضوع بیمه و امنیت شغلی همچون خواسته های مهم بافندگان فرش طی سالهای اخیر بوده است. قانون بیمه قالیبافان در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید و برمبنای آن مقرر شد ظرف ۱۰ سال از تصویب مصوبه، سالانه ۱۰۰ هزار بافنده به این چرخه وارد شوند و تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

طی هفته های اخیر رئیس جمهور با صدور دستوری به وزارت کار توجه ویژه به قالیبافان را خواهان شد. هم اکنون حدود یک میلیون بافنده فرش در کشور وجود دارد که برمبنای آمارها تنها ۲۲۰ هزار نفر از آنها تحت پوشش بیمه هستند.

در همین راستا مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف، در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به دستور رئیس جمهوری اظهار نمود: در صورتیکه بحث بیمه قالیبافان مدنظر بوده معتقدم بجای وزارت کار باید به سازمان برنامه و بودجه دستور داده شود تا پول بیمه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد چون تامین اجتماعی مجری است و وزارت کار می تواند بابت پوشش بیمه قالیبافان این سازمان را مکلف کند.

وی با اعلان اینکه بحث بیمه در اشتغال و امنیت شغلی و درآمد و معیشت بافندگان فرش اثرگذار و حایز اهیمت است، اظهار داشت: برمبنای آنچه که در قانون دیده شده، بودجه هر سال مصوب می شود و پس سازمان برنامه و بودجه باید این بودجه را جهت پوشش بیمه قالیبافان در اختیار تامین اجتماعی قرار دهد.

به گفته عبدالهی، قانون بیمه قالیبافان بعد از تصویب در سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ اجرائی و به سبب آن مقرر شد ۴۵۰ هزار نفر بیمه شوند اما از سال ۱۳۹۲ به بعد علاوه بر افرادی که سالها در صف بیمه بودند و نتوانستند از مزایای بیمه بهره مند شوند، ۲۳۰ هزار قالیبافی هم که طی مدت پنج سال بیمه پرداخت کرده بودند به دلیلهای مختلف مثل عدم واریز بیمه در روز مقرر یا عدم حضور هنگام مراجعه بازرس قطع شد.

در روزهای اخیر معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم مشخص شدن منابع بیمه قالیبافان اصرار کرد و اظهار داشت: برای پوشش بیمه ای جدید حتی یک نفر قالیباف لازم است منابع مالی مورد نیاز تامین گردد.

به گفته میرزایی، سازمان تامین اجتماعی نمی تواند با منابع داخلی خود کسی را بیمه کند و منابعی که در بودجه های سنواتی تخصیص می یابد تکافوی پوشش جدید را ندارد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، برمبنای اظهارات معاون وزیر کار، تحقق پوشش بیمه قالیبافان بعنوان آرزوی دیرینه جامعه بافندگان فرش مستلزم اختصاص اعتبار و منابع مالی است که باتوجه به تاکید رئیس جمهور در خصوص توجه ویژه به قالیبافان لازم است در جریان تدوین بودجه ۱۴۰۰ این مساله در چارچوب پیش بینی ردیف بودجه خاص قالیبافان توسط دولت یا مجلس لحاظ شود.