تکنولوژی

وزیر اقتصاد عنوان كرد: شركت های پیمانكاری ایران آماده همكاری برای بازسازی آذربایجان

مدیرسا: وزیر اقتصاد اظهار داشت: شرکت های پیمانکاری ایران آماده همکاری با جمهوری آذربایجان برای بازسازی هستند.به گزارش مدیرسا به نقل از مهر چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری […]