معاون وزیر صمت خبر داد: رفع تعلیق هزار كارت تجاری

به گزارش مدیرسا رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: کارت تجاری بیش از ۱۰۰۰ صادرکننده از حالت تعلیق خارج شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در جلسه مشترک کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار تجاری، با اشاره به برگزاری بیست جلسه کمیته اقدام ارزی و سیزده نشست کارگروه پایش رفتار تجاری ضمن رصد مشکلات فراروی صادرکنندگان در زمینه های ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: خیلی از مشکلات و معضلات منعکس شده به کمیته اقدام ارزی، بعد از بحث و بررسی راهکارهای اجرائی برای آنها ارائه شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اسناد بالادستی موجود، تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری را در امتداد اجرائی شدن ماده ۱۰ بخشنامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات عنوان نمود و اضافه کرد: برمبنای مصوبات این کارگروه، عدم ایفای تعهدات ارزی، سو رفتار تجاری بوده و نسبت به تعلیق بیش از ۲۰۰۰ کارت تجاری واحدهای غیر تولیدی اقدام شد که برمبنای اقدامات انجام شده توسط کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و راهکارهای اجرائی و در نهایت اقدامات صادرکنندگان، کارت تجاری بیش از ۱۰۰۰ صادرکننده از حالت تعلیق خارج شده است.
مسئول کمیته اقدام ارزی، با اشاره به لطمه شناسی صورت گرفته درباب پروسه صدور و تمدید کارت های تجاری و مشکلات پیش رو، افزود: با اصلاحات انجام شده با همکاری اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مشکلات موجود به حداقل رسیده و انتظار می رود با تمهیدات در نظر گرفته شده پروسه صدور و تمدید کارت های تجاری با دقت بیشتری صورت گیرد.

منبع: