با تصویب مجلس مقدمات الحاق زمین های مستعد توسعه شهری به شهرها فراهم می شود

به گزارش مدیرسا نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف کردند تا مقدمات الحاق زمین های مستعد توسعه شهری به شهرها فراهم آورد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن را بررسی نموده و ماده ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند.
بر مبنای ماده ۱۱ این طرح، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نماید.
همینطور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس مواد ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ این طرح را بررسی نموده و به منظور رفع ابهامات به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.

منبع: