بر اساس تحلیل شاخص صورت گرفت؛ اختتام سبز بورس در هفته پایانی بهمن ماه

مدیرسا: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در آخر معاملات هفته جاری (۲۹ بهمن ماه) به عدد یک میلیون و ۲۳۸ هزار واحد رسید که در مقایسه با اختتام هفته گذشته، حدود ۲ درصد رشد داشت.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان بورس، شاخص بورس در معاملات هفته ای که گذشت ۲۴ هزار واحد افزایش داشت؛ شاخص کل در آخر روز چهارشنبه ۲۱ بهمن ماه در حالی با رقم یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحد به معاملات تمام کرد که این رقم در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن به یک میلیون و ۲۳۸ هزار واحد رسید.
همچنین شاخص کل (هم وزن) در آخر هفته گذشته ۴۲۳ هزار و ۶۵ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۴۳۸ هزار و ۹۶۶ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) از ۲۷۶ هزار و ۶۸۳ واحد به عدد ۲۸۶ هزار و ۹۵۷ واحد رسید.

منبع: