چین بالاتر از آمریكا بزرگترین شریك تجاری اروپا در ۲۰۲۰ شد

مدیرسا: چین در سال قبل به تنها کشوری تبدیل شد که هم صادرات و هم واردات خودرا با اتحادیه اروپا افزایش داده است. این کشور با پشت سر گذاشتن آمریکا به بزرگترین شریک تجاری این اتحادیه تبدیل شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از راشاتودی، چین در سال قبل به تنها کشوری تبدیل شد که هم صادرات و هم واردات خودرا با اتحادیه اروپا افزایش داده است. این کشور با پشت سر گذاشتن آمریکا به بزرگترین شریک تجاری این اتحادیه تبدیل شد. طبق داده های جدید یوروسَت، اداره آمار اتحادیه اروپا، واردات ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از چین در سال ۲۰۲۰ به ۳۸۳.۵ میلیارد یورو (معادل ۴۶۵.۶ میلیارد دلار) رسید که نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد جهش داشت. همچین طبق این داده ها صادرات اتحادیه اروپا به چین ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۰ جهش کرده و به ۲۰۲.۵ میلیارد یورو (معادل ۲۴۵.۹ میلیارد دلار) رسیده است. در همین زمان تجارت با آمریکا که در طول تاریخ همیشه بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا بود با افت قابل توجهی همراه بود. در سال ۲۰۲۰ واردات اروپا از آمریکا بیش از ۱۳ درصد و صادرات این اتحادیه به آمریکا بیش از ۸ درصد سقوط کرد. در نتیجه این سقوط چین جایگاه بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا را از آمریکا ربود.