ساز و كار مجلس برای تسهیل صدور پروانه ساخت مسكن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت کشور را مکلف به پرهیز از هرگونه موازی کاری در مراحل صدور پروانه تا تفکیک سند ساختمان کردند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تأمین مسکن با پیشنهاد الحاقی محمد حسین فرهنگی به این طرح موافقت کردند.
بر طبق این پیشنهاد الحاقی، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوه سازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچ گونه اقدام موازی و مکرر شامل رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک مرتبه توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد. در این مراحل بایستی مراحل استقامت بنا و رعایت خطوط معماری و اصول زیبایی شناختی لحاظ شود.

منبع: