امشب ساعت ۲۱؛ رئیس سازمان بورس به كلاب هاوس می آید

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، امشب جمعه ۲۷ فروردین ماه، به کلاب هاوس می آید.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، امشب جمعه ۲۷ فروردین ساعت ۲۱ به کلاب هاوس می آید. وی در این جلسه در مورد آینده بازار و توسعه آن توضیحاتی عرضه خواهد کرد.