در پی اعتراض بانك مركزی؛ صندوق بین المللی پول تخمین خود از منابع ارزی ایران را اصلاح كرد

مدیرسا: صندوق بین المللی پول تخمین خود از کل ذخایر رسمی ناخالص کشور را به میزان ۱۱۵ میلیارد دلار اصلاح کرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از بانک مرکزی، به دنبال اعتراض بانک مرکزی به صندوق بین المللی پول در تخمین میزان ذخایر ارزی ایران، صندوق بین المللی پول در ایمیلی رسمی به بانک مرکزی، ضمن ابزار تأسف از سو برداشت پیش آمده، عدد اعلامی پیشین را تخمینی در خصوص فروض از ذخایر «قابل استفاده کشور» اعلام و تخمین خود از «کل ذخایر رسمی ناخالص» ایران را به میزان ۱۱۵ میلیارد دلار اصلاح کرد.
گفتنی است اشکال درباب سایر موارد برآوردی صندوق همچنان پابرجا است که برای حل این اشکالات نیز پیگیری های لازم از جانب بانک مرکزی انجام می گیرد.

منبع: