كدم پروژه های ریلی تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد؟

به گزارش مدیرسا بر مبنای اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، ۵ پروژه ریلی به طول حدودا ۶۵۰ کیلومتر تا تیر ماه سال جاری به بهره برداری می رسند.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بر مبنای اعلام شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، هم اکنون ۵ پروژه ریلی در این شرکت فعال است که تا آخر دولت دوازدهم به بهره برداری می رسند.
با افتتاح این طرح ها ۶۴۹ کیلومتر به مجموع خطوط ریلی کشور افزوده خواهد شد.
طرح های زیرساختی ریلی مذکور به شرح زیر است:
راه آهن یزد-اقلید به طول ۲۷۰ کیلومتر
راه آهن یزد-اقلید به طول ۲۷۰ کیلومتر نخستین پروژه است که هدف آن جابه جایی سالیانه ۴ میلیون تن بار و یک میلیون مسافر در سال اول بهره برداری، تکمیل کریدور ریلی شمال شرقی-جنوب غربی و کاهش ۳۱۰ کیلومتری مسیر ریلی و احیای بندر خشک، معادن سنگ آهن کنستانتره اسمالون، خاک نسوز آماکو و قلدسپات چغاک سرخ تعریف شده است. این طرح حالا ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با تخصیص اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان تا خردادماه به بهره برداری می رسد.
راه آهن بستان آباد-تبریز به طول ۴۴ کیلومتر
راه آهن بستان آباد-تبریز به طول ۴۴ کیلومتر پروژه بعدی است که به منظور جابه جایی سالانه یک میلیون نفر مسافر و ۲ میلیون تن بار در سال اول، بهبود شبکه ریلی و کریدور شرق به غرب کشور، تسهیل ترانزیت و جابجایی کالا و مسافر و کمک به فرایند تولید در منطقه راه اندازی می شود. پیشرفت فیزیکی این پروژه ۷۴ درصد و اعتبار باقی مانده آن ۳۰۰ میلیارد تومان است و انتظار می رود در خردادماه به بهره برداری برسد.
راه آهن زاهدان-خاش به طول ۱۵۰ کیلومتر
پروژه دیگر راه آهن زاهدان-خاش به طول ۱۵۰ کیلومتر است که جابه جایی سالانه ۹۲۷ هزار نفر مسافر و ۲.۸ میلیون تن بار در سال اول بهره برداری را باعث می شود. با عنایت به تولید مصالح سیمان، تراورس، ریل، ادوات و حجم عمده مصرف در این پروژه، پیشبرد پروژه در امر تولید در منطقه و کشور بسیار تأثیرگذار است. تمام اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه تخصیص یافته و پیشرفت فیزیکی آن حالا ۷۰ درصد است. این خط آهن هم در خردادماه آماده بهره برداری خواهد بود.
راه آهن همدان-سنندج با طول ۱۵۰ کیلومتر
راه آهن همدان-سنندج به طول ۱۵۰ کیلومتر در تیرماه به بهره برداری می رسد. این پروژه به تخصیص ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیازمند است و ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. تسهیل جابه جایی حدود ۲.۹ میلیون تن بار و محصولات کشاورزی در استان کردستان و تسهیل جابه جایی بار در معادن سنگ و پوکه معدنی قروه، پتروشیمی باختر سنندج و تولیدات شهرک صنعتی دهگلان از اهداف این پروژه است. با تکمیل این خط، استان کردستان هم به شبکه ریلی کشور متصل خواهد شد.
راه آهن رشت-کاسپین به طول ۳۵ کیلومتر
در نهایت، راه اندازی راه آهن رشت-کاسپین به طول ۳۵ کیلومتر پنجمین و آخرین پروژه ریلی است که در تیرماه و تا آخر دولت تدبیر و امید به بهره برداری می رسد. جابه جایی سالیانه ۵ میلیون تن بار و ۱.۴ میلیون نفر مسافر در سال اول بهره برداری، تکمیل کریدور ریلی شمال-جنوب و اتصال خلیج فارس و دریای عمان به دریای خزر، تسهیل ترانزیت و جابجایی کالا و مسافر، جذب بار از کشورهای همسایه شمالی و بهبود فرایند حمل و نقل کالا برای کمک به امر تولیدات درون استانی و منطقه از اهداف این پروژه است. این طرح حالا ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل به تخصیص ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.