آلمان خرید گاز از روسیه را دو برابر كرد

مدیرسا: بر اساس گزارش جدید اداره خدمات گمرکی فدرال، بزرگترین خریدار گاز روسیه، آلمان، در ماه مارس خرید گاز بوسیله خط لوله را نسبت به سال قبل ۲ برابر کرده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از راشاتودی، بر اساس گزارش جدید اداره خدمات گمرکی فدرال، بزرگترین خریدار گاز روسیه، آلمان، در ماه مارس خرید گاز بوسیله خط لوله را نسب به سال قبل ۲ برابر کرده و به ۴.۵ میلیارد متر مکعب رسانده است.آلمان در ماه فوریه هم ۴.۶ میلیارد متر مکعب از روسیه گاز وارد کرده بود. اما داده ها نشان میدهد که صادرات گاز به ایتالیا، دومین خریدار بزرگ گازپروم، در ماه مارس ۴۱.۵ درصد نسبت به سال قبل سقوط کرده و به ۱.۳ میلیارد متر مکعب رسیده است. این در حالیست که صادرات گاز در این ماه نسبت به ماه قبلی ۴۶۷ درصد جهش کرده بود. در ماه مارس فرانسه هم ۱.۱ میلیارد متر مکعب از روسیه گاز وارد کرد که این ۱۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل جهش کرده است. صادرات گاز به فرانسه نسبت به ماه قبل ۲۹.۵ درصد جهش کرده است.

منبع: