در گفت وگو با مدیرسا مطرح شد تأمین مواد اولیه، دغدغه بزرگ تولیدكنندگان

به گزارش مدیرسا یک مقام مسئول کارگری می گوید با برداشته شدن تحریم ها سرمایه گذاری در کشور رونق می گیرد و تولیدکنندگان می توانند مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها را بهتر تأمین کنند.

فتح اله بیات در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: در صورتیکه مشکلات اقتصادی متاثر از تحریم ها برطرف شود خیلی از مشکلات بخش تولید هم از بین می رود. امروز مواد اولیه و تأمین ارز به جهت تهیه آن به یک دغدغه بزرگ برای تولیدکنندگان تبدیل گشته است. وقتی مواد اولیه ارزان و راحت در دسترس تولیدکنندگان قرار گیرد بهتر می توانند محصولات خویش را تولید و عرضه کنند و در فضای رقابتی حضور داشته باشند.

وی افزود: تولیدکننده اگر مواد اولیه مورد نیاز را با قیمت مناسب تهیه نماید روی قیمت جنس، روی جذب نیروی کار، رونق بازار و خریدار که حرف اول را در بازار می زند تأثیر می گذارد چون که همه این موارد زنجیره وار به هم مرتبط هستند و به افزایش تولید منجر می شوند.

بیات خاطرنشان کرد: دلیل رکود حاکم بر بخش تولید، عدم تأمین مواد اولیه است بنابراین ورود به عرصه فعالیت های تولیدی با استقبال کمی روبه رو است چون که هزینه تولید گران تمام می شود و ورود جنس های بی کیفیت به کشور هم انگیزه تولید و رقابت را از تولیدکنندگان می گیرد.

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در صورتیکه تحریم ها برداشته شود، سرمایه گذاری در کشور رونق می گیرد و خیلی از شرکتهای خارجی که تا پیش از این با محدودیت سرمایه گذاری روبرو شده بودند وارد کشور می شوند. با تحریم، امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی از بین می رود بنابراین برداشته شدن تحریم ها به سود اقتصاد کشور و حضور سرمایه گذاران خواهد بود.

بیات اظهار داشت: همانطور که نیروی کار خواستار امنیت شغلی است، سرمایه گذار هم خواستار امنیت سرمایه اش است و این دو در کنار هم معنا می یابند. با نوسان شدید نرخ ارز در بازار، هیچ سرمایه گذاری احساس امنیت نمی کند و حاضر نیست خطر کند و سرمایه اش را جهت راه اندازی یک شرکت یا خط تولیدی به کار گیرد.

وی در انتها با تکیه بر لزوم مدیریت واردات در بحث رفع تحریم ها اظهار نمود: مدیریت واردات به این مفهوم است که جلوی واردات کالاهایی که می توانیم در داخل تولید نماییم بگیریم تا به زیان تولیدکنندگان داخلی و کارگران و سرمایه گذاران تمام نشود.