تصاویری از متروی كرج

به گزارش مدیرسا البرز تقریباً ۱۶ سال از شروع ساخت متروی کرج گذشته و در طول این ۱۶ سال به علت حواشی، ناکارآمدی مدیریتی، اختلاف میان پیمانکار و کارفرما و مسائل مالی این پروژه آن طور که باید پیش نرفته است.

حالا بعد از گذشت ۱۶ سال و البته با تمرکز بیشتر از پیش شورای شهر کرج بر روی این پروژه و کمک دولت، متروی کرج کمی جان گرفته و تا حدودی پیشرفت داشته است.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در مرحله اول مقرر است تا پیش از آخر دولت فعلی سه ایستگاه از ۴۵ متری گلشهر تا چهارراه طالقانی کار جابجایی مسافر را آغاز و طبق برآوردها روزانه ۶۰۰۰ نفر را جابجا کند.