طی روز جاری انجام شد؛ عرضه ۲۲۲ میلیون دلار در سامانه نیما

سامانه نیما امروز شاهد عرضه حدود ۲۲۲ میلیون دلار بصورت حواله ارزی بمنظور تامین ارز واردات کشور بوده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بانک مرکزی اعلام نمود: امروز مورخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰ از عرضه های مذکور حدود ۱۷۰ میلیون دلار معامله شده است.
بر اساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۲۱، ۴۷۹ ریال بوده است.
این امر حاکی از این است که نرخ ارز مؤثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.