رئیس اتحادیه قنادان : كمبود شكر نداریم

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی با اشاره به اینکه کمبود شکر نداریم، اظهار داشت: حدودا دو سال از انتشار کرونا گذشته و در این زمان کسبه به شدت صدمه دیدند اما حمایت خاصی از جانب دولت نشد.

علی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد اخباری که در مورد گرانی و کمبود شکر انتشار یافته است، عنوان کرد: تابحال با کمبود شکر مواجه نشده ایم و هر بار به شرکت بازرگانی دولتی رجوع کردیم شکر موجود بوده است.
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران اضافه کرد: هم اکنون شکر درب کارخانه برای صنوف با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شود و بعد از تحویل، هزینه های حمل، بارگیری و تخلیه تقریباً با قیمت ۱۲ هزار و ۲۰۰ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد.
وی ضمن اشاره به تعطیلی های مکرر صنوف، اظهار داشت: متأسفانه گرمای هوا، انتشار کرونا و تعطیلی های مکرر، صنف قنادی را با مشکل های زیادی مواجه کرده است. اصناف کمترین مشتری را دارند و درآمد خاصی کسب نمی کنند. در این بین دولت هم حمایتی نمی نماید.
بهره مند اضافه کرد: دو سال است این مسائل را می گوئیم اما از طرف دولت توجهی نمی گردد. ۱۶۰۰ واحد صنفی قناد در شهر تهران با بیشتر از ۶۰ هزار نفر- اشتغال طی دو سال قبل یک روز راحت کار نکردند.
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران خاطرنشان کرد: درآمد کسبه طبیعتاً از فروش روزانه است، وقتی دائم کسبه تعطیل هستند و در روزهای فعالیت هم اقبالی از سوی مردم وجود ندارد و دولت هم حمایت نمی کند،، کسبه چگونه باید هزینه های خویش را تأمین کنند؟ واحدها باید هزینه های در ارتباط با اجاره، دستمزد، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و آب و برق و گاز را د رحالی بپردازند که درامدشان حدقلی شده است.