توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا یكی از مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی آذربایجان شرقی بازداشت شد

یکی از مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی آذربایجان شرقی توسط سربازان گم نام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا بازداشت شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، طبق گزارشات واصله، یکی از مدیران ارشد اقتصادی استان به همراه چند مدیر میانی این نهاد دولتی به بهتان تخلف و فساد مالی بازداشت شده اند.
هنوز اطلاعات بیشتری از جزییات این مساله منتشر نشده است.
این مدیر صنعتی بازداشتی از ۳۰ مرداد ماه سال ۹۸ مسئولیت سازمان صمت آذربایجان شرقی را بر عهده داشت.