شاكری خبر داد انتخابات هیات مدیره های استانی سازمان نظام مهندسی دوم مهرماه

به گزارش مدیرسا عضو ناظر مجلس در هیات نظارت سازمان نظام مهندسی کشور تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی کشور نقش زیادی هم در ساخت و سازهای داخل و هم در امکان صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج کشور را داشته و ان شاءالله در این دوره با دقت و درایت از جانب وزارت خانه و مجلس انتخابات آن در سلامت و به دور از حاشیه برگزار می شود.
اقبال شاکری در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به برگزاری انتخابات سازمان نظام مهندسی کشور، بیان نمود: انتخابات هیات مدیره های استانی سازمان نظام مهندسی کشور در سال ۱۴۰۰ در دوم مهرماه برگزار خواهد شد؛ بدین منظور هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات بر مبنای آئین نامه تشکیل شده و ثبت نام کاندیداها در هر استان به پایان رسیده است.
ایشان در ادامه اظهار نمود: در تهران حدود ۲۸۲ نفر برای هفت رشته اعلام کاندیداتوری کردند. کم ترین متقاضی برای بحث ترافیک و بیش ترین کاندید برای رشته عمران بوده است. در کل کشور هم حدود ۳ هزارنفر شرکت کردند. از بین نامزدهایی که ثبت نام کردند و اهراز صلاحیت شدند به تعداد مشخص بر مبنای آئین نامه و دستورالعمل انتخابات صورت خواهد گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس، خاطرنشان کرد: نکته اساسی در این دوره توجه خیلی خوب به مساله صلاحیت ها و شایستگی اعضای هیات مدیره استانی است. این امر خیلی مورد انتقاد در دورهای قبل بوده بخصوص در بحث تعارض منافع اعضا هم انتقاداتی وارد بود. وزیر هم بخشنامه ای صادر کرده و بر این مورد تاکید کرده است. در این دوره ان شاءالله یک انتخابات بدون حاشیه و با حضور افراد قدرتمند و دلسوز برگزار می شود و شاهد ارتقای نظام مهندسی کشور و رسیدن آن به جایگاه اصلی خود هستیم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تصریح کرد: نظام مهندسی کشور نقش زیادی هم در ساخت و سازهای داخل بخصوص در شهرها داشته و هم امکان صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج کشور را می تواند فراهم آورد. متاسفانه در دوره گذشته تصمیماتی گرفته می شد که مورد توجه بدنه قرار نمی گرفت. ان شاءالله در این دوره با دقت و درایت از جانب وزارت خانه و مجلس انتخابات در سلامت و به دور از حاشیه برگزار می گردد و افراد توانمند حضور خواهند یافت.

منبع: