تکنولوژی

با اجرای طرح های پیشران پتروشیمی؛ واردات محصولات پتروشیمی یک میلیارد دلار کاهش پیدا می کند

مدیرسا: مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که سالانه ۱.۵ میلیارد دلار محصول پتروشیمی به کشور وارد می شود، اضافه کرد: با اجرای […]

تکنولوژی

در پی سقوط كابل به دست نیروهای طالبان؛ صندوق بین المللی پول: حق برداشت ویژه افغانستان به حالت تعلیق درآمد

مدیرسا: صندوق بین المللی پول اعلام نمود که دسترسی افغانستان به ذخایر مالی این صندوق و همین طور حق برداشت ویژه این کشور را به حالت تعلیق درآورده است. به […]

تکنولوژی

در گفت وگو با مدیرسا مطرح شد اولویت های لرزه زمین ساختی کشور به بهانه رخداد زمینلرزه اخیر در خاور تهران

به اعتقاد پژوهشگر لرزه زمین ساخت سازمان زمین شناسی کشور، محل رخداد زمینلرزه عصر روز ۲۴ مردادماه سالجاری و هم زمینلرزه اردیبهشت ماه سال قبل در خاور تهران، در پهنه […]