سخنگوی صنعت برق: تداوم روند مصرف برق خارج از توان تجهیزات نیروگاه هاست

به گزارش مدیرسا سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: روزهای بسیار گرمی را تا اختتام هفته پیش رو داریم، البته ادامه روند فعلی مصرف برق خارج از توان تجهیزات شبکه برق و نیروگاه هاست.

به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی گفت: روزهای بسیار گرمی را تا اختتام هفته پیش رو داریم، البته ادامه روند فعلی مصرف برق خارج از توان تجهیزات شبکه برق و نیروگاه هاست. باتوجه به گرمای پیش رو، احتمال این که این میزان مصرف باردیگر رکورد بشکند هست که این موضوع، صنعت برق را در تنگنای بسیار سختی قرار داده است.
وی با قدردانی از مشترکان عمده و صنایع بزرگ و کوچکی که در این شرایط با برق همکاری می کنند اظهار داشت: صنعت برق برمبنای مجوزهای گرفتن شده در ماه های غیر گرم، نهایت همکاری را با این صنایع خواهد داشت.
رجبی مشهدی افزود: اکنون شاهد فاصله ۱۱ هزار مگاواتی تولید و مصرف برق هستیم که این میزان فاصله تولید و مصرف را باید با فعالیت ها و برنامه های جابجایی بار صنایع و مشترکان عمده پر نماییم.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به این که در صورت افزایش نیاز مصرف احتمال به کار افتادن راه های فرکانسی وجود دارد اظهار داشت: بمنظور حفظ پایداری شبکه، رله های فرکانسی به کار گرفته شده و هنگامی که تراز تولید و مصرف از حد استاندارد فراتر رود و امکان کنترل مصرف وجود نداشته باشد، این رله ها بصورت خودکار به کار افتاده و برق برخی از مشترکان را قطع می کنند.
رجبی مشهدی مهم ترین عامل افزایش نیاز مصرف برق را افزایش دمای هوا دانست و اضافه کرد: امسال افزایش دمای هوا و خشک سالی بیشترین تأثیر در ناترازی تولید و مصرف داشته اند.
وی از با اهمیت ترین دلیلهای این میزان افزایش مصرف را ناهنجاری دمایی توصیف کرد و اظهار داشت: در این شرایط شاهد افزایش یکباره و شدید دما در همه نقاط کشور هستیم که موجب افزایش استفاده از وسایل سرمایشی در کنار استفاده از سایر وسایل برقی می شود.
رجبی مشهدی همین طور تأثیر راهکارهای مدیریت مصرف را در جلوگیری از بروز خاموشی بسیار مهم و آنی عنوان نمود و اضافه کرد: در صورتیکه مشترکان از سایه بان برای کولرهای آبی استفاده و از دور کند این نوع کولرها بهره بگیرند، شاهد کاهش ۲ هزار مگاواتی مصرف برق خواهیم بود.
وی افزود: اگر دمای کولرهای گازی در کشور بجای ۱۸ روی ۲۵ درجه تنظیم شود، شاهد کاهش ۵ هزار مگاواتی مصرف برق خواهیم بود.
سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: با هر یک درجه افزایش درجه ترموستات کولرگازی، ۳ درصد از مصرف برق این نوع کولرها کم می شود.

منبع: