عدالت اجتماعی در خدمت اقتصاد اسلامی قرار گیرد

مدیرسا: یک کارشناس اقتصادی معتقد می باشد که تا زمانی که عدالت در اقتصاد حاکم نشود اقتصاد اسلامی معنا پیدا نخواهد کرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر محمدعلی متفکر آزاد در نشست سیاست های اقتصادی پیشنهادی به دولت دهم از دید اقتصاد اسلامی که امروز چهارشنبه ۶ مرداد انجام شد درباره نظریه های راهبردی اقتصاد اسلامی اظهار نمود: ما اسناد بالادستی زیادی از قبیل گام دوم انقلاب، قانون اساسی، سند اقتصاد مقاومتی، برنامه های توسعه ۵ ساله و … داریم که ظرفیت های خوبی دارند و بعضاً برخی از این ظرفیت ها معطل و مغفول مانده است.
وی با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی که به موضوع ریشه کنی فقر و تامین عدالت اشاره دارد، اظهار داشت: منشأ مشکلات کشور شامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … عدم رعایت حلال و حرام در اقتصاد است.
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ما نتوانسته ایم در این سال ها الگوی بومی اقتصاد اسلامی و عدالت اسلامی را طراحی نماییم در صورتیکه اگر مشکلات اساسی اقتصادی که شامل عدالت اجتماعی و اقتصادی می باشد، حل نشود دیگر مشکلات حوزه اقتصاد حل نشده باقی خواهد ماند.
متفکر آزاد افزود: بدون داشتن الگوی مفهومی مشخص در زمینه عدالت راه به جایی نمی بریم. اگر عدالت اسلامی پیاده نشود اقتصاد اسلامی نخواهیم داشت.
وی با طرح این سوال که چرا اقتصاد ما در تراز انقلاب اسلامی نیست، اظهار داشت: دگراندیشی برخی مسئولان اجرائی و عدم اعتقاد آنها به اجرای عدالت و اقتصاد اسلامی عامل عدم دستیابی به وضعیت اقتصادی در تراز انقلاب اسلامی است.
کارشناس اقتصادی درباب تدوین برنامه هفتم توسعه با رویکرد اسلامی اشاره کرد: باید اولاً تدوین دقیق مرزهای اقتصاد اسلامی با سایر نظام های اقتصادی خصوصاً سرمایه داری چه در مفهوم و چه در جزییات اجرا تعیین شود. ثانیاً نهادهای حاکمیتی اقتصادی ما خصوصاً بانک و بورس باید برمبنای نظام اقتصادی تعریف شده پایه ریزی شود.
وی به استخراج ۱۱۰ ساله نفت در ایران اشاره نمود و افزود: در این بیش از یک قرن فروش نفت می بینیم که تأثیری روی زندگی مردم نداشته است چون از منابع فروش نفت برای اسلامی شدن زندگی ها بهره برداری نکرده ایم.
متفکر آزاد اشاره کرد: باید به این نکته دقت کنیم که اقتصاد هدف نیست و باید در خدمت رشد انسانی باشد. تزریق مبانی اسلامی در اقتصاد به این شکل است که اقتصاد را در خدمت تعالی انسان قرار دهد.

منبع: