كدام كارگر ماهری بیكار می ماند؟

به گزارش مدیرسا رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران می گوید: کارگر ماهر به لحاظ معیشتی و امنیت شغلی نگران نیست چون به علت داشتن تجربه و تخصص در یک شغل یا حرفه هیچگاه بیکار نمی ماند.

محمدرضا تاجیک در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: در کشورهای توسعه یافته افرادی که فارغ التحصیل می شوند باید یک مهارت فرا گرفته باشند و نسبت به این مساله نظارت می شود. در نظام قدیم کشور هم یک روز در هفته در مقطع متوسطه دانش آموزان باید سر کار می رفتند و حرفه ای می آموختند و نظارت از راه مدرسه به صورت منظم انجام می گرفت و نتیجه آن پس از گذشت چند سال این بود که حداقل در کاری که به آن تمایل و علاقه داشت و آنرا برگزیده بود بدون هیچ الزامی وارد بازار کار می شد.

تاجیک افزود: هم اکنون این شیوه در کشورهای توسعه یافته انجام می شود و دانش آموزان باید حتما در دوران متوسطه یک شغل یا حرفه را بیاموزند ولی متاسفانه ما در نظام جدید این مورد را حذف کردیم و نادیده گرفتیم. ضمن این که وزارت کار و متولیان مربوطه در دهه اخیر دو طرح استاد شاگردی و کارورزی را عرضه کردند که تشکل های کارگری به خاطر سو استفاده برخی کارفرمایان از این طرح با آن مخالفت کردند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران خاطرنشان کرد: امروز به علت برخی سو استفاده ها در بحث امنیت شغلی و قراردادهای موقت شاهد می باشیم که ۹۸درصد قراردادهای کار در کشور موقتی است و ما نگرانی این مورد را احساس می کردیم که در آینده نزدیک با حضور کارگرانی در جامعه مواجه خواهیم بود که به علت نداشتن امنیت شغلی مورد سو استفاده قرار گرفته اند به نحوی که پس از دوسال کارورزی بدون آنکه بیمه شده باشند کارفرما آنها را دیگر به کار نگرفته است.

وی با تکیه بر رواج مهارت آموزی در دانشگاه ها اظهار نمود: هدف از تأسیس دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی کاربردی این بوده که افراد متخصص و ماهر برای جامعه تربیت شوند و دانشجویان در کنار مباحث نظریه مباحث عملی را هم یاد بگیرند.

تاجیک اظهار داشت: در کشورهایی مثل آلمان مدارک علمی کاربردی مورد توجه خاصی قرار دارد چون آنها به نیروی ماهر در صنعت می اندیشند ولی ما در دانشگاه بیشتر روی مباحث نظریه متمرکز می شویم. امروز اغلب شرکتهای خصوصی داخلی با مدرک تحصیلی کار ندارند و به مدرک حقوق نمی دهند، بحثشان بیشتر تخصص و تجربه و خروجی کار است بنابراین باید دانشجویانی ماهر و با تجربه تربیت نماییم.

به گفته به قول رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در حوزه کارگری کسانی که تجربه و تخصص دارند و در یک شغل و حرفه دارای هستند هیچگاه بیکار نمی مانند بنابر نیاز است که وزارت کار بعنوان متولی کار مبحث آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگیرد و عرضه آموزش های مهارتی در کارگاهها را الزامی کند.

وی تصریح کرد: کارگری که ماهر باشد به لحاظ امنیت شغلی و معیشتی نگران نخواهد بود و بحرانها و نگرانی ها در مورد اشتغال بیشتر برای کسانی است که فاقد تجربه و مهارت هستند و توانایی ورود به بازار کار را ندارند بنابراین لازم است سرمایه گذاری و فرهنگ سازی بیشتری در بحث مهارت آموزی و توسعه آموزشهای مهارتی در کشور صورت گیرد.

منبع: