بهتر شدن وضع بازار کار آلمان

مدیرسا: نرخ بیکاری آلمان به ۵.۷ درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از بلومبرگ، تا اختتام ماه جولای متوسط نرخ بیکاری در بزرگ ترین اقتصاد اروپا به ۵.۷ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل ۰.۲ درصد کمتر شده است تا بدین ترتیب پایین ترین نرخ بیکاری آلمان در چهار ماه اخیر به ثبت برسد.
طی این مدت شمار افراد بیکار آلمانی با ۹۱ هزار نفر کاهش نسبت به ماه قبل به دو میلیون و ۵۹۸ هزار نفر رسیده و جمعیت شاغلان نیز در آلمان در این ماه با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴۱ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر رسیده است. در مقایسه با زمان مشابه سال قبل، شمار بیکاران آلمانی ۰.۸ درصد کمتر و شمار افراد شاغل ۰.۲۴ درصد بیشتر شده است.
نرخ بیکاری جوانان که بیان کننده بیکاری جمعیت زیر ۲۵ سال است نیز با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۷.۴ درصد رسیده است. از زمان اتحاد آلمان شرقی و غربی نرخ بیکاری در این کشور عموماً کاهشی بوده است. اولین آمار بازار کار بعد از اتحاد دو آلمان در سال ۱۹۹۰ منتشر و نرخ بیکاری این کشور ۴.۹ درصد اعلام گردید.
متوسط نرخ بیکاری در آلمان طی بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۲۱ معادل ۵.۶۱ درصد بوده که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۰با ۱۱.۵ درصد و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به مارس ۱۹۹۶ با ۰.۴ درصد بوده است.
آلمان یکی از بالاترین نرخ های واکسیناسیون را در میان کشورهای اروپایی دارد و تخمین زده می شود حدود دو سوم جمعیت ۸۳ میلیون نفری این کشور دست کم یک دوز و حدود نیمی از کل جمعیت نیز هر دو دوز واکسن خودرا دریافت کرده اند.
دتلف شیله، مدیر دفتر کار آلمان اظهار داشت: از شروع فصل تابستان تا حالا شاهد کاهش قابل توجه نرخ بیکاری بوده ایم و شرکتها نیز بیشتر از قبل درحال استخدام نیروهای جدید هستند.

منبع: