در بهار ۱۴۰۰؛ صدور کارت تجاری ۴۴ درصد رشد کرد

مدیرسا: آمارهای انتشار یافته وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد، صدور کارت تجاری در بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، ۴۴.۷ درصد افزایش داشته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، برمبنای آمار انتشار یافته از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک هزار و ۱۴۱ کارت تجاری در بهار سال ۹۹ صادر شده بود که این رقم در زمان مشابه سال جاری به یک هزار و ۶۵۱ فقره رسیده است. براین اساس از اوایل سال ۹۹، کارت تجاری و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از موضوعات مهم مطرح شده بود. بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در بخش نامه هایی اعلام نمودند که در صورت ایفا نشدن تعهدات ارزی تجار، کارت تجاری دارندگان تعلیق و سپس باطل می شود. از طرف دیگر، با شروع فعالیت گسترده سامانه جامع تجارت، صدور و تمدید کارت های تجاری بطور رسمی از این طریق میسر شد و البته خیلی از بازرگانان با مشکلاتی روبه رو شدند. این شرایط سبب شد که صدور کارت تجاری برای مدتی کم شود، اما در سه ماه نخست سال جاری با تسهیل شدن روال صدور این کارت تجاری رشد ۴۴.۷ درصدی رقم خورده است.

منبع: