فروش نیتروژن، متانول و نفتای سبک در معاملات امروز بورس انرژی

در معاملات امروز بورس انرژی نفتای سبک و نرمال بوتان در رینگ بین الملل و نیتروژن مایع و متانول در رینگ داخلی فروخته شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر در معاملات امروز دوشنبه ۱۱ مرداد بورس انرژی ۲۷۰ تن نیتروژن مایع به ارزش ۷۴۷ میلیون تومان و ۴۳۵۰ تن متانول به ارزش ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در رینگ داخلی معامله شد.
همچنین ۶۰ هزار تن نفتای سبک در رینگ بین الملل بورس انرژی به ارزش حدوداً ۶۰ میلیارد تومان فروخته شد.
از دیگر معاملات امروز بورس انرژی در رینگ بین الملل میتوان به عرضه ۵۰۰ تن هیدروکربن های ۵ کربنه به ارزش حدوداً ۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان و همینطور ۱۱۰ تن نرمال بوتان به ارزش حدوداً ۱.۴ میلیارد تومان اشاره نمود.
در رینگ داخلی معاملات امروز بورس انرژی ۳۰۰ هزار لیتر ریفورمیت به ارزش بیشتر از ۳.۳ میلیارد تومان معامله شد.

منبع: