تکنولوژی

سخنگوی سازمان هواپیمایی كشوری خبر داد قیمت بلیت پروازهای اربعین پنج تا شش میلیون تومان

به گزارش مدیرسا سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نمود به دنبال توافق صورت گرفته با شرکتهای هواپیمایی قیمت بلیت پروازهای اربعین اعلام شده و همه ایرلاین ها از فردا موظف شدند […]