رشد تا ۴۰۰ درصدی مشاركت در انتخابات نظام مهندسی توزیع عادلانه کار پیام مهندسان به سازمان

مدیرسا: نهمین دوره انتخابات هیات مدیره استان های سازمان نظام مهندسی که در تمامی استانها بجز تهران برگزار شده تا کنون بنا بگفته معاون وزیر راه و شهرسازی با رشد ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی مشارکت نسبت به دوره های قبل روبه رو شده که به صورتی پیام اول جامعه مهندسی است؛ محمودزاده این را هم اعلام نمود که مهندسان باید از هیات مدیره های جدید، موضوع توزیع عادلانه کار را بعنوان گام دوم پیگیری و مطالبه کنند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، با برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره ساختمان استان های سمنان و آذربایجان شرقی، پرونده این دو استان نیز بسته شد و حالا بجز تهران، انتخابات در تمامی استانها برگزار شده است. انتخابات تهران نیز تا اختتام مهرماه برگزار می شود که علت تاخیر، بررسی صلاحیتها، تنوع موضوعات و فراوانی نفرات بوده است.
درباب دو استانی که بتازگی انتخاباتشان به انتها رسیده، بنا بگفته مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درصد مشارکت در آذربایجان شرقی ۴۶ درصد و در سمنان حدود ۴۰ درصد بوده؛ در صورتیکه این رقم در دوره هشتم به ترتیب ۱۷.۷ و ۸ درصد بوده است.
میزان مشارکت در دوره نهم از انتخابات نظام مهندسی در کل کشور حدود ۴۵ درصد عنوان شده؛ در صورتیکه سال ۱۳۹۷ میزان مشارکت ۳۱ درصد بود.
در همین راستا محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ به ایسنا اظهار داشت: شاخصه ویژه انتخابات ۱۴۰۰ نظام مهندسی، برگزاری تمام الکترونیک و استقبال بی نظیر جامعه مهندسی بود. برآوردها مشارکت در استانها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد نسبت به دوره افزایش داشته که بسیار قابل توجه است و من فکر نمی کنم در هیچ انتخاباتی چنین رشد مشارکتی را تجربه کرده باشیم.
وی با اعلان اینکه کاندیداها می توانند اعتراض خودرا به نتایج انتخابات اعلام کنند اظهار داشت: با وجود سنگ اندازی هایی که برخی بخشهای ذی مدخل در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان امسال داشتند نتایج و میزان مشارکت نشان میدهد که عملکرد و اجرای انتخابات، درست بوده است.
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که سنگ اندازی در جریان انتخابات نظام مهندسی از جانب چه کسانی انجام می شد اظهار داشت: پیام من در همین جمله نهفته است. وزارتخانه خیلی در فشار بود ولی تصمیمی که گرفته شد با جلسات کارشناسی و برآوردهای مختلف بود که تا کنون در ۳۰ استان انتخابات با سطح مشارکت بالا با موفقیت جلو رفته و به نظرم می تواند الگویی برای سایر دستگاههایی که انتخابات برگزار می کنند باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره توزیع عادلانه کار بین مهندسان نیز اظهار داشت: با برگزاری انتخابات امسال قصد داشتیم جامعه مهندسی را به صحنه بیاوریم و در ادامه باید مطالبه گری شان بالا برود. وزارتخانه نظارت عالیه دارد. یکی از مواردی که ورود کردیم انتخابات الکترونیکی و جدیت در اجرای بحث تعارض منافع بود. بدین ترتیب وزارتخانه پیام خودرا ارسال کرد. کسانی هم که بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب می شوند بدانند موضوع تعارض منافع مورد تاکید وزارتخانه است و باید از دستگاه متبوع خود استعفا دهند. از جانب دیگر جامعه مهندسی باید موضوع توزیع عادلانه کار را بوسیله هیات مدیره ها پیگیری و مطالبه کند.
محمودزاده تصریح کرد: قبلا یکی از دغدغه های ما میزان مشارکت پایین در انتخابات نظام مهندسی بود. این دوره حتی در استانهایی که درصد مشارکت پایین بود تا چهار برابر افزایش مشارکت داشتیم که نشان دهنده اقبال بدنه مهندسی کشور است.
وی، استان ایلام را دارای بالاترین میزان مشارکت در انتخابات نظام مهندسی دانست و اظهار داشت: در کردستان نیز به مشارکت بالای ۴۰ درصد رسیدیم که نشان میدهد سیاستهای اعلامی و اجرائی وزارتخانه بحمدالله مورد اقبال جامعه مهندسی قرار گرفته است. امیدواریم هیات مدیره هایی که از این مشارکت انتخاب می شوند بتوانند شرایط را برای کارهای منهدسی بهتر فراهم آورند.
همین طور انتخابات نهمین دوره اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان پیش از اتمام مهرماه برگزار می شود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بیان دلیلهای تعویق زمان انتخابات استان تهران، توضیح داد: بررسی صلاحیت ها به سبب تنوع موضوعات و همین طور فراوانی تعداد زمان برد که برنامه ریزی شده است تا انتخابات استان تهران نیز ظرف اوایل هفته آتی تمام شود.
بگفته علی محمد عبدی قهرودی، اعتبارنامه های اعضای منتخب سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان از طرف وزارت راه و شهرسازی به اعضای منتخب اعطا خواهد شد و ارائه اعتبارنامه ها به اعضای منتخب جدید پیش از اختتام مهر، انجام می شود.

منبع: