مدیركل بنیاد مسكن خوزستان عنوان كرد تخریب کامل ۶۲۰ واحد مسکونی در زلزله های اندیکا

مدیرسا: خوزستان مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان اظهار داشت: بر طبق ارزیابی های انجام شده در زلزله های اخیر اندیکا ۶۲۰ واحد بصورت کامل تخریب شده اند و باید باردیگر راه اندازی شوند.

حسین جنتی در گفت و گو با ایسنا درباب آخرین وضعیت مناطق زلزله زده اندیکا در خوزستان، اظهارکرد: با توجه به این که تعدادی از روستاها، عشایری هستند و ساکنان آنها به مناطق زندگی خود بازنگشته اند، تا حالا ۳۸ روستا که بصورت کامل در زلزله های اخیر اندیکا خسارت دیده اند، مورد بررسی قرار گرفته اند و روند ارزیابی آنها به پایان رسیده است.

وی اضافه کرد: تا حالا در این ۳۸ روستا، یک هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی مورد ارزیابی قرار گرفته است که از این تعداد ۶۲۰ واحد بصورت کامل تخریب شده اند و باید باردیگر راه اندازی شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان اشاره کرد: همین طور ۶۸۰ واحد دیگر لطمه دیده اند که باید نسبت به تعمیر آنها اقدام گردد تا ساکنان بتوانند در یک محیط ایمن به زندگی خود بپردازند.

جنتی عنوان کرد: با توجه به این که فواصل روستاها و و همین طور وسعت آنها در منطقه بسیار زیاد است و روستاها نیز در مناطق صعب العبور کوهستانی قرار دارند، معین نیست که چه تعداد روستای دیگر باید مورد اریابی قرار بگیرد اما حدودا همه روستاهایی که بطور جدی لطمه دیده اند، شناسایی شده اند.

وی اضافه کرد: همچنان بررسی و ارزیابی روستاهای خسارت دیده از زلزله اندیکا در مناطق مختلف ادامه دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با اشاره به شروع زمان بازسازی واحدهای لطمه دیده از زلزله، اظهار داشت: برای این کار نیاز به مصوبه هیات دولت می باشد تا بحث تسهیلات بازسازی و پرداخت خسارات به لطمه دیدگان برای ساخت واحدها اجرائی شود.