در سال ۱۴۰۰؛ توسعه مکانیزاسیون باغبانی مورد توجه ویژه قرار می گیرد

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اظهار داشت: یکی از نکات کلیدی و مورد تاکید وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰، توجه ویژه به توسعه مکانیزاسیون باغبانی در کشور است.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، در ارتباط با ابلاغ سهمیه مکانیزاسیون باغبانی اظهار نمود: در جهت تاکید وزیر جهاد کشاورزی برای توسعه مکانیزاسیون باغبانی کشور، طی روزهای اخیر پیش فروش ۷۰۰ دستگاه تراکتور ویژه باغات با تاکید بر صنعت داخلی کشور به استان ها ارسال شد.
وی اضافه کرد: این تراکتورها، تراکتور سبک و کمرشکن باغی و مناسب کاربری در باغات هستند.
عباسی با بیان اینکه در حوزه مکانیزاسیون باغبانی به توسعه بیشتری نیازمند هستیم، تصریح کرد: یکی از نکات کلیدی و مورد تاکید وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰، توجه ویژه به توسعه مکانیزاسیون باغبانی در کشور است.
وی اضافه کرد: در یک ماه گذشته و با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و همکاری تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ماشین آلات کشاورزی و بانک کشاورزی اقدامات مثبتی در این عرصه صورت گرفته و در جهت این اقدامات، فروش نقدی تراکتور از ماه گذشته آغاز و ۴ هزار دستگاه انواع تراکتور زراعی پیش فروش نقدی شده است.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی افزود: با احتساب پیش فروش ۷۰۰ دستگاه تراکتور باغبانی در ایام اخیر، ۴۷۰۰ دستگاه انواع تراکتور باغی و زراعی پیش فروش نقدی شده اند که این اقدام در سنوات گذشته بی سابقه بوده و با هدف ارتقای شاخصهای مکانیزاسیون، بهبود فضای عملیات ماشینی در عرصه باغات و مزارع کشور انجام شده است.
عباسی با بیان اینکه از آغاز سالجاری تابحال بیشتر از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی جذب شده است، پیشبینی کرد: تا آخر سال بیشتر از ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این عرصه صورت گیرد.
وی تصریح کرد: ۲.۹ میلیون هکتار باغ در کشور وجود دارد که حدود ۱.۵ میلیون هکتار باغات سنتی است و مابقی باغات امکان ورود ماشین را دارند، عمدتا تراکتور برای باغات غیر سنتی کاربرد دارد و امیدواریم که بتوانیم شاخصهای مکانیزاسیون و روند ورود ماشین آلات به باغات را بخصوص در حوزه برداشت محصولات توسعه دهیم. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در شرایط کنونی به غیر از باغات زیتون و پسته که شاخص مکانیزاسیون در مرحله برداشت آنها حدود ۲۰ درصد است، در سایر باغات در عملیات برداشت کمتر از ۸ درصد مکانیزه هستیم که درصدد توسعه بیشتر مکانیزاسیون کشور در سال ۱۴۰۰ هستیم تا بتوانیم برنامه های راهبردی وزیر جهاد کشاورزی در این عرصه را عملیاتی نماییم.