معاون بنیاد مسكن استان خبرداد اجرای ۱۹۱ پروژه بهسازی روستایی خوزستان با مشارکت شرکت نفت

به گزارش مدیرسا خوزستان معاون عمران روستایی بنیاد مسکن خوزستان اظهار داشت: ۱۹۱ پروژه بهسازی روستاهای خوزستان در قالب مشارکت بنیاد مسکن و شرکت ملی نفت ایران اجرائی شده و یا در دست اجرا است.

عبدالخالق محمدیان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه های مشترک بنیاد مسکن و شرکت ملی نفت ایران، اظهار نمود: از شروع سال ۹۶ تا اختتام آبان ماه ۱۴۰۰، ۱۹۱ طرح بهسازی روستاها در قالب مشارکت بنیاد مسکن و شرکت ملی نفت ایران اجرائی شده و یا در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: شرکت ملی نفت ایران هرساله و در قالب اهداف شرکت برای تحقق مسئولیت های اجتماعی، پروژه هایی به دستگاه های اجرائی استان واگذار می کند که بنیاد مسکن خوزستان انقلاب اسلامی در زمینه عمران روستایی با این شرکت همکاری دارد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن خوزستان اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶، تعداد ۴۸ پروژه با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد به بهره برداری رسید و این روند در سال ۹۸ با اجرای ۷۶ پروژه بهسازی روستاها ادامه پیدا کرد.

محمدیان عنوان کرد: در سال ۹۹ و با تخصیص اعتبار، ۴۱ پروژه روستایی دیگر با پیشرفت فیزیکی ۹۰درصد به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به پروژه های بهسازی روستایی در سال ۱۴۰۰ افزود: امسال، بهسازی ۲۶ روستا در برنامه ریزی کاری بنیاد مسکن قرار گرفت که پروژه ها حالا در مرحله مناقصه هستند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن خوزستان در آخر اظهار داشت: برای اجرای این ۱۹۱ پروژه بهسازی روستایی، بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

منبع: