رئیس اتاق اصناف ایران: اپتومتریست ها و چشم پزشکان از اتحادیه عینک فروشان پروانه بگیرند

به گزارش مدیرسا رییس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: طبق رای دیوان عدالت اداری و مصوبه هیات مقررات زدایی، اپتومتریست ها و چشم پزشکان از اتحادیه عینک فروشان پروانه کسب بگیرند.

به گزارش مدیرسا به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی اظهار نمود: اتاق اصناف ایران، بعنوان بزرگترین مجوز دهنده کسب وکار در کشور از نظر تعداد و تنوع موضوع فعالیت، یکی از ۹ عضو اصلی «هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار» است. یکی از مشکلاتی که در امتداد بهبود و تسهیل محیط کسب وکار به این هیات گزارش می نماییم مسائل و مشکلاتی است که از جانب اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور به اتاق اصناف گزارش شده و برمبنای آنالیزهای کارشناسان ما، از گستردگی قابل توجهی برخوردارست. پس اتاق اصناف ایران، این مشکلات را از مجاری قانونی مختلف پیگیری می کند.
رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: یکی از درخواست های پرتکرار اصناف در زمینه عینک فروشان بود که متاسفانه تعدادی از اپتومتریست ها و چشم پزشکان بدون گرفتن پروانه کسب، مبادرت به فروش عینک می کردند و به سبب قانون نظام صنفی، این واحدهای فروش بدون پروانه، پلمب می شدند اما وزارت بهداشت در مقابل این پلمب مقاومت می کرد.
وی افزود: بدین سبب اتاق اصناف ایران پیگیری این امر را در دستور کار خود قرار داد و جلسات مختلفی را برگزار کرد. در این راستا مستندات قانونی همچون ماده ۲ قانون نظام صنفی، به هیات مقررات زدایی ارائه شد و از دیوان عدالت اداری رای های عدیده ای در خصوص اینکه استنادات قانونی اتاق اصناف ایران کامل تر از وزارت بهداشت است را دریافت کردیم. بدین سبب دیوان عدالت اداری رای خودرا به نفع اصناف صادر کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران، اظهار داشت: این مهم را در هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار نیز دنبال کردیم تا در نهایت در جلسه روز گذشته این هیات- ششم دی ۱۴۰۰- مصوب شد که چشم پزشکان و اپتومتریست هایی که تمایل به فروش عینک دارند باید پروانه کسب را نیز دریافت نمایند. به این ترتیب، گواهی مهارتی که وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی می دهد، برای فروش عینک کفایت نکرده و فروش و تامین عینک نیاز به گرفتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط دارند.

منبع: