راه اندازی کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی

به گزارش مدیرسا به منظور رفع دغدغه های کسب و کارهای اینترنتی بخصوص در حوزه های نوآورانه و جدید، کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی راه اندازی می شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بعد از اجرای اجبار اینماد برای پرداختیارها و طرح برخی دغدغه ها در مورد دریافت اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی بخصوص در حوزه های نوآورانه و جدید، کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی با حضور تشکل های در رابطه با تجارت الکترونیکی زیر، و با دعوت از دستگاههای تخصصی ذی ربط حسب مورد، ایجاد می شود.
۱- کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۲- سازمان نظام صنفی کامپیوتری
۳- انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران
۴- انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
۵- اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی
۶- انجمن تجارت الکترونیکی تهران
این کارگروه در واقع بعنوان یکی از زیرمجموعه های کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی فعالیت و بر تسهیل فرایند صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی توسط دستگاههای تخصصی ذی ربط و توسعه نوآوری و کاربردهای تجارت الکترونیکی در تعامل با دستگاههای مذکور تمرکز خواهد نمود.
لازم به ذکر است، کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی از سال قبل و با ابتکار عمل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون اقدامات و پروژه های این مرکز، دریافت نقطه نظرات بخش خصوصی و برقراری تعامل سازنده با حضور تشکل های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای برتر تشکیل شده است.
در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی مورخ ۱۵ دیماه ۱۴۰۰، که نمایندگان پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و انجمن های بلاکچین ایران و فینتک هم حضور داشتند، به مبحث استفاده از فناوری زنجیره بلوک (بلاکچین) در زمینه مالیات ستانی پرداخته شد.

منبع: