صدور سند مالکیت برای ۲۹۶ هکتار از بستر رودخانه های استان تهران

مدیرسا: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران از دریافت چهار فقره سند مالیک تک برگی شش دانگ، برای ۲۹۶ هکتار از بستر رودخانه های حوزه عملکرد استان تهران اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نیرو، احمد علی قربانیان از دریافت چهار فقره سند مالیک تک برگی شش دانگ، برای ۲۹۶ هکتار از بستر رودخانه های حوزه عملکرد استان تهران اطلاع داد و خاطرنشان کرد: با تلاش مستمر همکاران واحد حقوقی و کارشناس واحد آب های سطحی امورهای منابع آب ورامین، فیروزکوه و رباط کریم و با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک این شهرستان ها، چهار فقره سند تک برگی شش دانگ، در جهت تثبیت مالکیت و پیشگیری از هرگونه سو استفاده از احتمالی برای تصرفات بستر و حرایم رودخانه ها، به ثبت رسید. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به اینکه اسناد مالکیت برای بستر رودخانه های شور، نم رود و نهر طبیعی علی خراط صادر گردیده است، اضافه کرد: با دریافت این اسناد مالکیت، مساحتی بالغ بر ۲۹۶ هکتار برای بستر رودخانه های مذکور تحت مالکیت شرکت آب منطقه ای تهران درآمد. قربانیان افزود: بر مبنای تفاهمنامه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلسات استانی و شهرستانی برگزار شده با دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال و همینطور پیگیری های مستمر انجام شده توسط امورهای منابع آب استان تهران، قرار است در قالب ضوابط و مقررات جاری در مورد دریافت سند مالکیت برای بستر رودخانه های واقع در استان در حوزه عملکرد همه امورها اقدام گردد و اقدامات امورهای منابع آب تابعه شرکت آب منطقه ای تهران، تا دریافت سند مالکیت برای بستر تمامی مجاری آب های سطحی حوزه های عملکرد، به شکل جدی و مستمر ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه در بخش آب های زیرزمینی هم طی هفته گذشته ۲۳ حلقه چاه غیرمجاز توسط امورهای منابع آب شهریار، تهران و شهرری مسدود شد، اظهار داشت: این عملیات در جهت اجرای قانون احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و حفاظت از منابع آبی صورت گرفت که با این اقدام از تخلیه سالانه حدود ۲۰۶ هزار متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی امورهای منابع آب مذکور جلوگیری خواهد شد.

منبع: