صاحبان مشاغل بیشتر از کارگران کمک حمایتی گرفتند

مدیرسا: نتایج تحقیقی که توسط اقتصاددانان برجسته انجام شد، نشان داد مزایای برنامه برجسته امدادی طراحی شده برای کسب وکارهای کوچک در اوج همه گیری آمریکا، بیشتر به صاحبان مشاغل تعلق گرفت تا کارگران.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا و به نقل از مارکت واچ، تحقیقی توسط چند اقتصاددان برجسته بر روی برنامه پرداخت چک حمایتی ۸۰۰ میلیارد دلاری آمریکا انجام شد که نتایج آن توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی منتشر گردید. در این تحقیق از داده های پردازشگر حقوق و دستمزد ADP بهره برداری شد.
PPP یا همان برنامه حمایتی پرداخت چک، تنها در دو ماه به حدود ۹۳ درصد از مشاغل کوچک وام داده است. طبق تخمین این پژوهشگران، نتیجه نهایی این است که این برنامه تا ۳ میلیون شغل با هزینه ای بین ۱۷۰ هزار تا ۲۵۷ هزار دلار را در هر سال شغلی حفظ می نماید.
به عبارت دیگر، بین ۲۳ تا ۳۴ درصد از دلارهای برنامه حمایتی مستقیما به کارگرانی تعلق می گیرد که در صورت عدم حمایت شغل خودرا از دست می دادند. این برنامه همین طور بسیار قهقرایی بود و سه چهارم بودجه PPP به پنجک بالای خانوارها تعلق می گرفت.
پژوهشگران این تحقیق اعلام کردند که PPP به فعال بودن موسساتی کمک کرد که در غیر این صورت بسته می شدند، بااینکه نمی دانند که آیا این تاثیر دائمی یا موقتی است.
بگفته آنان وام های PPP به کاهش از دست دادن اشتغال به سبب تعطیلی شرکت های کوچک تا حدود ۸ درصد، پنج هفته بعد از دریافت وام ها کمک کرد.
نتیجه دیگر این بود که وام های به اصطلاح قرعه کشی دوم در سال ۲۰۲۱ هیچ تاثیری بر اشتغال نداشت شاید بدین سبب که پس از آن که بهبود اقتصادی به خوبی در جریان بود، این برنامه حمایتی اجرا شد و در حقیقت خیلی دیر بود.
محقق ارشد این تحقیق ابراز کرد که هدف اولیه برنامه حمایتی PPP حفظ شغل را بهتر بود بوسیله گسترش «نوبتی کار کردن» یا کاهش ساعات کاری بجای اخراج از کار به دست آورد.
سایر کشورهای پردرآمد با تلفیقی از انگیزه های حفظ شغل، ازجمله کارنوبتی و یارانه دستمزد به معضل شغلی در دوران پاندمی پاسخ دادند. نتیجه کلیدی از مقایسه بین ملی در حوزه حمایت شغلی این است که سیستم های پشتیبانی کسب وکار هدفمند در سایر کشورهای با درآمد بالا امکان پذیر بوده و قابل اندازه گیری است برای اینکه سیستم های اداری نظارت بر ساعات کار و اضافه حقوق پیش از همه گیری وجود داشته است.
پژوهشگران می گویند که با نبود چنین سیستم هایی، ایالات متحده کمک های اضطراری را خیلی اساسی تر از چیزی که مورد نیاز و با روش های ساده نیز امکان پذیر است، اعمال کرده و این نتیجه قابل پیش بینی که حدودا کل بخش کسب وکارهای کوچک غرق پول شد، به دست آمد.
در ایالات متحده، نرخ بیکاری از ۱۴.۹درصد به ۳.۹درصد کم شده و نسبت اشتغال به جمعیت از ۵۱.۳ درصد پایین ترین نرخ همه گیری به ۵۹.۵ درصد بهبود یافته اما همچنان پایین تر از سطح فوریه ۲۰۲۰ یعنی ۶۱.۲ درصد است.

منبع: