مزایده ۲۲۶ خودروی کارکرده از ۱۲ الی ۱۶ بهمن ماه

مزایده عمومی خودرو های کارکرده سایپا از ۱۲ تا ۱۶ بهمن ماه بصورت شبانه روزی و آنلاین در پورتال رسمی این گروه خودروسازی انجام می شود.

به گزارش تجاری خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، گروه خودروسازی سایپا ۲۲۶ خودرو کارکرده خودرا بصورت مزایده عمومی به فروش می رساند و هموطنان می توانند بوسیله آدرس اینترنتی https: //auc.saipacorp.com پروسه ثبت نام را شروع و در ایام ۱۲ تا ۱۶ بهمن ماه رسماً با پرداخت ودیعه و پذیرش شرایط مزایده نسبت به اعلام رقم پیشنهادی برای خرید این خودرو ها اقدام نمایند.
گروه خودروسازی سایپا در امتداد تسهیل امور این مزایده، امکان رؤیت تصاویر خودرو ها در پرتال و همین طور بازدید حضوری را در آدرس کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص، خیابان ۵۲، روبروی اداره تحویل سایپا، پارکینگ شیرازی (از ساعت ۸ تا ۱۵) فراهم نموده است.
ثبت نام کنندگان با پرداخت ودیعه ۴ میلیون تومان، می توانند در پروسه مزایده قرار گیرند.
بر اساس روال مزایده، بالاترین مبلغ پیشنهادی بصورت مکانیزه بعنوان برنده مزایده انتخاب و نتایج ۲ ساعت پس از اختتام بصورت خودکار اعلام خواهد شد.
گفتنی است، تمام پروسه این مزایده بصورت اینترنتی انجام می شود تا ضمن تسهیل امور، روندی سریع، شفاف و مشخص، امکان مشارکت بیشتر هموطنان در سراسر کشور وجود داشته باشد.