یك مقام مسئول خبر داد؛ جلوگیری از نیمه خامفروشی بوتان با پتروشیمی تازه تأسیس در ماهشهر

به گزارش مدیرسا مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پتروشیمی اظهار داشت: طرح پتروکیمیای ابن سینا بندر ماهشهر در زنجیره بوتان تعریف شده و با راه اندازی این طرح، از خام فروشی بوتان جلوگیری و همه نیازهای کشور برطرف خواهد شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، حسن عباس زاده، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: طرح پتروکیمیای ابن سینا که امروز در حضور رییس جمهوری به بهره برداری رسید، باتوجه به بررسی های انجام شده درباره نیازهای کشور و طرح های راهبردی صنعت پتروشیمی تعریف شده و این طرح راهبردی ذیل طرح انیدرید مالئیک، با بهره گیری از خوراک بوتان پتروشیمی بندرامام که در گذشته بصورت نیمه خام صادر می شد، اجرا شد. عباس زاده اضافه کرد: طرح پتروکیمیای ابن سینا با ظرفیت سالانه ۸۰ هزار تن تفکیک بوتان، در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و با سرمایه گذاری بخش خصوصی به راه افتاده است. مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره کرد: با وجود تحریم های ظالمانه، با اتکا به توان ساخت داخل و بهره گیری از دانش شرکت های مهندسی و پیمانکاران داخلی و استفاده حداکثری از توان ساخت داخلی، به میزان بیش از ۷۰ درصد موفق شدیم این طرح را به مرحله بهره برداری برسانیم. عباس زاده در ادامه اظهار داشت: با راه اندازی این طرح، از خام فروشی بوتان جلوگیری شده و مقرر است این محصول باارزش به نقاط مختلف جهان هم صادر شود، رقم اشتغال این طرح، در زمان اجرا حدود ۱۵۰ نفر مستقیم و در زمان بهره برداری حدود ۱۲۰ نفر خواهد بود که تعداد زیادی اشتغال غیرمستقیم هم به وجود می آورد. مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره کرد: برمبنای ظرفیت اسمی این طرح، پیش بینی می شود، ۴۰ میلیون دلار در سال، درآمد نصیب کشور شود.

منبع: