توضیحات رئیس سازمان نظام مهندسی درباره ی قیمت های جدید ساخت و ساز

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره برآورد قیمت ساختمان سازی اظهار داشت: برآورد هزینه ساخت و ساز به دقت انجام شده و قیمت های داده شده واقعی هستند.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، احمد خرم با اشاره به اینکه نحوه‌ی محاسبه‌ی هزینه ها در مورد هر مترمربع واحد مسکونی پایه و اساس کارشناسی دارد، بیان نمود: محاسبات ما در سالهای گذشته بر مبنای پایه و اساس کارشناسی شده انجام می شد و همیشه از جانب دولت مورد انتقاد قرار می گرفت. به صورت مثال در مورد مسکن مهر، در حالیکه در آن دوره با ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع کار ساختمان انجام می شد، اصرار دولت برای بستن قرارداد با ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع بود. در نهایت واحدها ۲.۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع واگذار شدند.
وی با انتقاد از این که با این قضیه نمی توان به صورت مصنوعی برخورد کرد اضافه کرد: ما هم در ساختمان سازی دو نوع برآورد قیمت داریم؛ یک برآورد لیست بهایی و یک برآورد تابلوی سمت داریم، که در این تابلو قیمت مصالح به صورت دقیق ثبت شده و ما بر مبنای آن برآورد هزینه را انجام می دهیم و قیمت های داده شده واقعی هستند.
وی افزود: در این حوزه دولت به جهت اینکه مردم آزرده خاطر نشوند، محدودیت هایی بوجود می آورد. اما این نگفتن حقیقت مشکل بوجود می آورد.
خرم در پاسخ به نحوه‌ی محاسبه‌ی قیمت های اعلام شده بیان نمود: ما ساختمان های ۱ و ۲ طبقه را ۶ میلیون و ۸۰۰ تا ۹۰۰ و تا ۵ طبقه را ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد کردیم. همینطور تا ۱۵ طبقه و بالاتر از آن هم ادامه دارد.
وی در پاسخ به این که این ساختمان ها با چه کیفیتی ساخته شده اند و آیا درجه‌ی کیفی ساختمان ها متناسب با قیمت اعلام شده است، اظهار داشت: این ساختمان ها به لحاظ استقامت و استفاده از لوازمی که در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند، دارای کیفیت درجه یک هستند و آیین نامه‌ی ۲۸۰۰ ورژن ۴ باید در مورد آنها رعایت شود؛ یعنی در مقابل زلزله باید کاملأ مقاوم باشند و ایمنی آنها مورد بررسی قرار بگیرد. سال ها آیین نامه ۲۸۰۰ ورژن ۱ ملاک عمل بود؛ اما هم اکنون ورژن ۴ رعایت می شود.
وی افزود: در این حوزه بخصوص پس از زلزله‌ی بم، هم سازمان نظام مهندسی و هم وزارت خانه و دولت مصمم شدند تا در این حوزه سخت گیری هایی را اعمال کنند تا مقاومت ساختمان ها بالا برود.

منبع: