معاون رئیس جمهور عنوان كرد؛ لزوم اولویت بندی در طرح های نیمه تمام

به گزارش مدیرسا رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در شیوه های جذب سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: هم اکنون سرمایه گذار خارجی بین دستگاهها سرگردان است و به این شیوه جهش جذب منابع رخ نمی دهد.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان برنامه و بودجه، سید مسعود میرکاظمی در مراسم تودیع و معارفه معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت: میزان کارها و طرح هایی که در این معاونت در سطح ملی و استانی داریم بسیار زیاد است.
وی با اعلان اینکه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد، اضافه کرد: متأسفانه گاهی با فشارهای سیاسی طرح های بدون توجیه اقتصادی شروع می شود.
معاون رییس جمهور افزود: هم اکنون متوسط عمر طرح ها به ۱۷ سال رسیده، اگر با شیوه های فعلی بخواهیم راه را ادامه دهیم این طرح ها را باید طرح های باستانی نامید.
وی اشاره کرد: متأسفانه در سالهای قبل به سبب ایجاد جو بی اعتمادی سرمایه های بخش خصوصی و مردم در جهت رشد اقتصادی هدایت نشد، در صورتیکه حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد.
میرکاظمی مهم ترین عامل ایجاد اطمینان را بهبود فاکتورهای کلان اقتصادی و پرهیز از تصمیمات شتاب زده و غلط عنوان و اضافه کرد: نخستین بودجه دولت سیزدهم با محوریت رشد اقتصادی، بهبود راندمان و کنترل تورم تدوین شده و این بودجه تضمین کننده بهبود فاکتورهای کلان اقتصادیست.
وی با اعلان اینکه دولت سیزدهم معطل نتیجه مذاکرات نخواهد ماند، اشاره کرد: در دولت های پیشین هشت سال فعال اقتصادی را معطل مذاکره کردند و نتیجه هم وضعیت نامطلوب فاکتورهای اقتصادی شد.
معاون رییس جمهور افزود: ما کشور فقیری نیستیم، ولی باید شیوه مدیریت کشور را متحول کرد، دولت سیزدهم معتقد می باشد راهکار مشکلات حضور سرمایه های مردم است و برای این کار در بودجه سال آینده صندوق های پیشرفت و عدالت پیش بینی شده است.
میرکاظمی اضافه کرد: با اهرم شدن منابع این صندوق ها تسهیلات ارزان به بخش خصوصی داده می شود تا طرح هایی که در. شد اقتصادی مؤثر هستند و برمبنای سند ملی آمایش مشخص شده اند را اجرا کنند.
وی بر ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی اصرار کرد و اظهار داشت: هم اکنون سرمایه گذار خارجی بین دستگاهها سرگردان هستند، نمی گردد به این شیوه شاهد جهش جذب منابع باشیم. حتما باید در تجدیدنظر کرد.
وی در آخر اشاره کرد: باید در طرح های نیمه تمام اولویت بندی کرد تا عناوینی که با معیشت، اشتغال و رشد اقتصادی گره خورده زودتر به سرانجام برسد.
گفتنی است حمید امانی همدانی امروز با حکم دکتر میرکاظمی بعنوان معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه و حمیدرضا عدل به سمت مشاور فنی و عمرانی رییس سازمان برنامه و بودجه منصوب شدند.

منبع: