مهارت شاه کلید زیست بوم اشتغال

مدیرسا: چشم انداز زیست بوم ملی اشتغال، کاهش بیکاری و توسعه فرهنگ کارآفرینی است و مهارت در آن جایگاه ویژه ای دارد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طرح زیست بوم ملی اشتغال از اولویت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در امتداد برنامه اشتغال دولت سیزدهم تدوین و پیاده سازی و در آن، کاهش بیکاری و توسعه فرهنگ کارآفرینی دیده شده است.
برمبنای آخرین گزارشها، تا کنون ۷۱ دستگاه دولتی و مردمی در این طرح جانمایی شده و بیش از ۱۸۰ رده شغلی در این عرصه کارهای لازم را آغاز نموده اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: طراحی زیست بوم ملی اشتغال می تواند به ایجاد شغل و کاهش بیکاری و توسعه فرهنگ کارآفرینی کمک نماید.
او می گوید: با هدایت، کمک و حمایت بخش دولتی، جریان های مردمی، کارگران، کارفرمایان و کارآفرینان در زیست بوم ملی اشتغال ایفای نقش می کنند.
بگفته عبدالملکی، یکی از حلقه های گم شده مهم در زمینه اشتغال کشور، «مهارت آموزی» است پس در قالب نظریه زیست بوم ملی اشتغال، سازمان های مرتبط بعنوان حلقه های این مهم تعریف شده اند و مهارت در این راستا جایگاه ویژه ای دارد.
به اعتقاد کارشناسان، زیست بوم ملی اشتغال بستری است که هماهنگی تمام اجزای در رابطه با اشتغال را بر عهده دارد و در آن، اشتغال های متناسب با مزیت های ملی، محلی و منطقه ای و تولیدات با اشتغالزایی بیشتر مدنظر قرار گرفته است.
علی حیدری کارشناس حوزه کار، در گفت و گو با ایسنا، معتقد است: در طرح زیست بوم اشتغال، نوع بیکاری افراد و وضع فعالیت بنگاه ها بررسی می شود و دستگاهها و نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و تولید در یک مجموعه قرار می گیرند و با هم افزایی آنها، فرصتهای شغلی بسیاری برای جامعه هدف طرح فراهم می شود.
وی می گوید: در این چشم انداز همه افراد چه کارگر و چه فارغ التحصیل دانشگاهی حضور دارند و باید از اندک مهارت لازم بهره مند باشند.
این کارشناس حوزه کار از مهارت بعنوان شاه کلید الگوی زیست بوم اشتغال نام برده و تاکید دارد که در اجرای زیست بوم اشتغال، عنصر آموزش و مهارت آموزی حایز اهمیت است و بدون توجه به این دو مقوله و عدم مطالبه بخش خصوصی دراین زمینه، اجرای طرح موفق نخواهد بود.
بگفته حیدری، در طول سالها بخش خصوصی به دنبال آموزش نیروهای خود نبوده است در صورتیکه در خیلی از کشورها، دولت ها در زمینه آموزش و مهارت آموزی ورود پیدا کرده اند و نیروهای خودرا برای ورود به بازار کار و کسب مهارت تربیت کرده اند.
الگوی زیست بوم ملی اشتغال در اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم رونمایی گردید و هدف عمده آن، تحقق هدف گذاری ایجاد دستکم یک میلیون شغل در سال است.
زیست بوم اشتغال، عموم مردم از کارگر ساده تا فارغ التحصیلان دانشگاهی را شامل می شود و برمبنای آن هر کارجو باید از حداقل مهارت بهره مند باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب وکار رابطه معناداری با رشد اقتصادی کشور دارد بدین جهت اجرای طرح زیست بوم ملی اشتغال می تواند به تحقق این هدف و پایدارسازی مشاغل کمک نماید.

منبع: