تعیین سرپرست جدید برای سازمان نظام مهندسی

به دنبال برکناری احمد خرم – رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور – توسط وزیر راه و شهرسازی، حمزه شکیب موقتاً سرپرست این سازمان شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، با حکم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، احمد خرم رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برکنار و تا تعیین رئیس جدید این سازمان اداره امور آن به حمزه شکیب واگذار شد.
احمد خرم – وزیر راه و ترابری دولت هشتم – در ۷ دی ۱۳۹۸ طی حکمی از جانب رئیس جمهور وقت بعنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب شده بود و این سمت را برعهده داشت.
برکناری خرم در شرایطی رخ داد که در جریان نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی استان تهران که اواخر مهر ماه سال جاری برگزار شد صلاحیت خرم و چند تن دیگر مثل سید مهدی هاشمی، رضا خوان پایه، علیرضا میر جعفری، سیامک الهی فر، محمود سردار، بیژن خطیبی، محمد صابونی، بیتا جمالی و محمد طاهری رد شده بود.

منبع: