سخنگوی دولت اعلام كرد؛ تکلیف وزیر جهاد کشاورزی برای بازرسی و نظارت بر بازار میوه شب عید

به گزارش مدیرسا سخنگوی دولت اظهار داشت: وزیر جهاد کشاورزی درمورد قیمت خرید میوه های شب عید مجموعه بازرسی را مکلف به رسیدگی کرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی بهادری جهرمی امروز در نشست خبری در ارتباط با حواشی به وجود آمده برای تامین میوه شب عید و اتهاماتی که بوسیله رسانه ملی به وزارت جهاد کشاورزی وارد شد، درباره آمادگی دولت پیرامون تنطیم بازار میوه شب عید و اقداماتی که در حال انجام می باشد، اظهار نمود: ستاد تنظیم بازار مصوبه ای برای تامین میوه شب عید و خرمای ماه رمضان داشت که سازمان تعاون روستایی مکلف به تامین میوه های شب عید شد، سقف آن ۷۰ هزار تن بود و نگرانی دراین زمینه وجود ندارد.
سخنگوی دولت افزود: وزیر جهاد کشاورزی درمورد قیمت خرید میوه های شب عید مجموعه بازرسی را مکلف به رسیدگی کرد و فراتر از آن از نهادهای نظارتی دعوت کرد تا بر پروسه تامین میوه نظارت صورت گیرد.

منبع: