وزیر راه و شهرسازی اعلام كرد واحدهای نهضت ملی مسکن در ایوانکی، ویلایی است

وزارت راه و شهرسازی راه اندازی ۴۰ شهرک را در دستور کار قرار داده که قسمتی از آنها مقرر است در اطراف مراکز صنعتی همچون ایوانکی در محدوده سمنان و تهران و همین طور سواحل مکران ساخته شود. بگفته وزیر راه و شهرسازی، واحدهای در نظر گرفته شده در قالب نهضت ملی مسکن برای شهر جدید ایوانکی از نوع ویلایی خواهد بود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد علاوه بر ۱۸ شهر جدید فعال در کشور، ۱۸ شهر جدید دیگر و ۴۰ شهرک را با ظرفیت جمعیت پذیری حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر راه اندازی کند. از این تعداد مقرر است سه شهرک در اطراف تهران ساخته شود.
آنطور که رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ امروز در بیست ویکمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفته است؛ در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اساسا سیاست بر آنست تا کنار شهرک های صنعتی، شهرک های مسکونی برای کارگران، مهندسان و دیگر اقشار ایجاد شود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که سیاست وزارتخانه این است که در کنار صنعت و محل کار، شهرک های مسکونی ایجاد شود، توضیح داد: در مکران، تیس و در سایر شهرهای جدیدی که ایجاد خواهند شد ایجاد شهرک های مسکونی در کنار شهرک های صنعتی در دستور کار خواهد بود.
قاسمی افزود: بعنوان نمونه در طرح نهضت ملی مسکن برای ساکنان شهر تهران و شهر ایوانکی استان سمنان که مراکز صنایع است، برنامه ریزی شد که در آن شهر اراضی به شکل ویلایی واگذار شود. این کار با این هدف انجام شده است تا تردد کارکنان صنایع ساکن در شهر تهران محدود شود و کارکنان صنایع در نزدیکی محل کار خود ساکن شوند.
بنا بر این گزارش، هم اکنون ۱۸ شهر جدید فعال با جمعیت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کشور وجود دارد که شرکت عمران شهرهای جدید در نظر دارد ۱۸ شهر با ظرفیت جمعیتی یک میلیون و ۴۶۴ هزار نفر و ۴۰ شهرک با جمعیت پذیری ۴۳۵ هزار و ۲۵۲ نفر را برمبنای تکنولوژی های نوین، انرژی پاک و دوستدار محیط زیست راه اندازی کند. برنامه این است که مجموعا در آینده ۳۶ شهر جدید و ۴۰ شهرک با هدف گذاری اولیه جذب حدود هفت میلیون نفر جمعیت ایجاد شود.