در گفت وگو با مدیرسا مطرح شد اگر ۳۰ درصد شعارهای سال را عملیاتی می کردیم

به گزارش مدیرسا یک کارشناس حوزه کار بر لزوم پشتیبانی از مجموعه های دانش بنیان اصرار کرد و اظهار داشت: شعار سال نباید در حد زدن بنر سردر ادارات دولتی باشد و اگر مدیران و دولتمردان تنها ۳۰ درصد شعارهایی را که هر سال از طرف مقام معظم رهبری مطرح شده عملیاتی می کردند، امروز بازار کار و اشتغال و تولید در وضعیت مطلوب تری قرار داشت.

ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی نامگذاری شعار سال ۱۴۰۱ از طرف مقام معظم رهبری اظهار نمود: ۹۰ درصد نامگذاری هایی که در سال های اخیر از طرف مقام معظم رهبری صورت گرفته در بحث اشتغال و تولید و مباحث اقتصادی بوده است که نشان میدهد آنچه امروز نیاز داریم تولید و اشتغالزایی است و امسال هم شعار دانش بنیان علاوه بر اشتغال و تولید مطرح شده و حضرت آقا تاکید دارند که باید در حوزه فناوری روز هم پیشرفت داشته باشیم پس باید درحوزه کارهای دانش بنیان بیش از پیش فعالیت نماییم.

وی افزود: شعار سال با نگاه به کمبودهای جامعه و نیازهای روز مردم مطرح می شود تا مدیران و دولتمردان در هر سه قوه، برای عملیاتی شدن آن برنامه ریزی کنند. امروز دنیا به سمت و سویی می رود که با فناوری های نوین سر و کار داریم و تکنولوژی های روز تولید را زیاد می کنند و با افزایش تولید، اشتغال آفرینی می شود و همه زنجیروار به هم متصل هستند.

این کارشناس حوزه کار اشاره کرد: منظور از شعار سال این نیست که بلافاصله و در کمترین زمان سردر کارخانه ها و ادارات دولتی مشاهده شود بلکه انتظار داریم مدیران این سه سرفصل را در اتاق های خود نصب و برای تحقق آن در طول یک سال فکر و برنامه ریزی کنند و در آخر سال اعلام گردد که نسبت به سال ۱۴۰۰ چه اقداماتی در امتداد شعار سال صورت گرفته و گزارش آن به مردم داده شود.

چمنی اضافه کرد: کشور ما این پتانسیل را دارد که حداقل ۳۰ درصد شعار سال را عملیاتی کند. اگر در یک دهه گذشته مدیران کشور تنها ۳۰ درصد شعارهایی را که از طرف مقام معظم رهبری مطرح شده عملیاتی می کردند یقینا امروز بازار کار و تولید ما وضعیت بهتر و مطلوب تری داشت ولی ما در حد زدن بنر از آن عبور می نماییم دریغ از این که برای عملیاتی کردن آن اقدام نماییم.

وی با تاکید بر پشتیبانی از مجموعه های دانش بنیان اظهار داشت: دانش بنیان ها مجموعه هایی هستند که اول پژوهش می کنند و پس از به نتیجه رسیدن، ایده را تجاری سازی می کنند. ما نیازمند پشتیبانی از مجموعه ها و شرکتهای دانش بنیان هستیم تا آنها بتوانند ایده های خودرا عملی کنند.

این کارشناس حوزه کار اشاره کرد: دولت باید هم از نظر مالی و هم تامین امکانات، مجموعه های دانش بنیان را مورد حمایت قرار بدهد و در امتداد تحقق شعار سال بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشد.

منبع: