گفت وگوی مدیرسا با یك كارشناس بازار كار کاهش زمان صدور مجوزها و افزایش دستمزد بهترین رویداد ۱۴۰۰

به گزارش مدیرسا یک کارشناس بازار کار افزایش دستمزد کارگران، کاهش بروکراسی در صدور مجوزها و فعال نگهداشتن دیپلماسی مذاکرات هسته ای را از اقدامات مهم و برجسته دولت سیزدهم در سال قبل دانست و اظهار داشت: در صورتیکه سال جدید با خبر توافق هسته ای همراه باشد، شرایط اقتصاد و وضعیت خیلی از کسب وکارها بهتر می شود.

حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا در ارزیابی رویدادهای جامعه کارگری در سال گذشته، اظهار نمود: سال ۱۴۰۰ سال سختی بود چون همچنان تحت تاثیر شدید تحریم ها و فشارهای اقتصادی بودیم و بصورت خاص هم کرونا را در کشور داشتیم که محدودیتهای خاص خودش را به لحاظ پروتکلهای بهداشتی داشت. همین مسأله موجب شد که شرایط سختی هم به لحاظ معیشتی برای آحاد جامعه و هم خیلی از کسب وکارها به وجود آید.
وی افزود: در دولت گذشته با شوک تحریم ها مواجه بودیم و به جهت اینکه سازگاری و تطبیق صورت گیرد، کار دولت سخت بود. به طور معمول دولتی که از شرایط سخت اقتصادی، کرونا و تحریم تاثیر می گیرد، کار بمراتب سخت تری در پیش دارد و کار دولت دوازدهم از این جهت مشکل تر از دولت سیزدهم بود که باید شرایط را مدیریت می کرد و پروتکلها و برنامه های مختلف را برای احیای شرایط کسب وکارها و ایجاد مقاومت در بعضی بخشها در مقابل این هجمه سنگین پیاده سازی می کرد اما دولت سیزدهم در وضعیت بهتری کار را آغاز کرد. مدت طولانی تری از تحریم ها گذشته بود و قسمتی از راه های برون رفت به لحاظ دور زدن تحریم ها در دولت و حاکمیت پیدا شده بود.
این کارشناس بازار کار اشاره کرد: مذاکرات هسته ای در دولت دوازدهم آغاز شد و در دولت سیزدهم شرایط امیدوارکننده تری پیدا کرده است. این که دیپلماسی مذاکرات هسته ای از طرف دولت سیزدهم فعال نگه داشته شده و نشان دادند که همچنان پیگیر لغو تحریم ها بوسیله توافق هسته ای هستند را باید یک نقطه قوت بزرگ برای دولت دانست.
ایشان سپس تسهیل و کاهش زمان صدور مجوزها را همچون گام های مثبتی دانست که در دولت سیزدهم برداشته شد و افزود: یکی از اقدامات چشم گیر دولت، کاهش بروکراسی در صدور مجوزها بوده است. اهتمام دولت به جهت اینکه بتواند موانع پیشروی کسب وکارها را از سر راه بردارد یک اقدام مثبت بشمار می رود که نتایج خوبی به دنبال دارد و امیدواریم در مراحل بعدی با گام هایی که برداشته می شود بتوانیم برکات صدور مجوزها را بصورت عینی برای تاسیس و راه اندازی کسب وکارها شاهد باشیم چون با صرف دادن مجوز ها کار خاصی اتفاق نمی افتد ولی معتقدم تسهیل صدور مجوز کسب وکار را باید بعنوان یک گام مثبت جدی بگیریم.
حاج اسماعیلی از تعیین دستمزد ۱۴۰۱ بعنوان یکی دیگر از اقدامات مهم و مثبت دولت یاد کرد و اظهار داشت: دولت هم در بخش کارمندان و هم کارگران اقدامات و تصمیمات خوبی گرفته است؛ به شرط این که کنترل قیمت ها و تورم در بازار صورت گیرد و شرایط برای حفظ قدرت آحاد جامعه فراهم گردد.
این کارشناس بازار کار در آخر ادامه تحریم ها و کرونا را همچون رویدادهایی دانست که سال قبل در بازار کار و خیلی از کسب وکارها موثر بود و اظهار داشت: اگر سال جدید با خبر اجرائی شدن توافق هسته ای همراه باشد می توانیم از این نظر هم امیدوار باشیم شرایط جدیدی به لحاظ بهتر شدن وضعیت کسب وکارها و اقتصاد به وجود آید.

منبع: