سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت: هفته آتی نخستین فروش خودرو در سامانه متمرکز انجام می شود

سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اظهار داشت: از هفته آتی نخستین فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو  را خواهیم داشت.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، عبدالله توکلی لاهیجانی در یک بخش خبری در مورد سامانه فروش یکپارچه خودرو، اظهار داشت: از خودروسازان می خواهیم که به کسب وکار اصلی خود که تولید خودرو است بپردازند و با مکانیسم عرضه شفاف در سامانه یکپارچه فروش، هرگونه شائبه ای را درباره بازارسازی های کاذب که در ذهن مردم به وجود آمده است را برطرف کنند.
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با اعلان اینکه زیرساخت عرضه خودرو در سامانه متمرکز فراهم گشته است، اضافه کرد: وزرات صمت از خودروسازان خواسته است تا توان عرضه خودرا بصورت شفاف اعلام کنند تا بتوانیم در هفته آتی در سامانه متمرکز عرضه خودرو (سامانه یکپارچه فروش خودرو) عرضه شفاف صورت گیرد.
وی با اعلان اینکه از هفته آتی نخستین فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو را خواهیم داشت، بیان کرد: از مزیت های سامانه یکپارچه فروش خودرو آنست که بیش از آنچه توان تولید خودروساز است فروش صورت نگیرد و تعهداتی که فراتر از توان است اتفاق نیفتد، بلکه برمبنای همان تعدادی که مجوز فروش داده می شود، فروش فوری و پیش فروش صورت گیرد و به عبارتی در عرضه خودرو ها شفافیت ایجاد شود.
توکلی لاهیجانی اضافه کرد: خودروسازان بخش خصوصی نیز بوسیله این سامانه خودرو های خودرا عرضه خواهند کرد.
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اضافه کرد: شائبه ای وجود داشت، در خصوص این که خودروسازان بخش خصوصی بازارهایی را ایجاد می کنند و در آن بازارها به قیمت های گزاف خودرو فروخته می شود و تعدادی از غوغاسازی هایی که در ایام اخیر اتفاق افتاده ناشی از همین مساله است.
وی بیان کرد: شفاف سازی ممکنست هزینه هایی داشته باشد، اما وزارت صمت مطابق دستور رییس جمهور این شفافیت را به نفع مصرف کننده واقعی انجام می دهد و باید خودروسازان در سال تولید دانش بنیان به کسب وکار اصلی خود که تولید خودرو است متمرکز شوند.