تامین زمین بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن

به گزارش مدیرسا وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیازمند زمین برای ۴ میلیون واحد مسکونی است که تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن تامین شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی اظهار نمود: اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دو بخش ۲ میلیونی برنامه ریزی شده است تا بتوانیم در زمان بندی مقرر واحدها را آغاز نموده و در زمان مناسب تکمیل و تحویل دهیم.
قاسمی اظهار داشت: یکی از برنامه های دولت سیزدهم علاوه بر تامین اراضی توسط وزارت راه و شهرسازی بهره مندی از توان سایر دستگاهها و وزارتخانه هاست که باید طبق قانون جهش تولید مسکن همکاری مناسبی با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.
وی با بیان این مطلب که بانک زمین برای شناسایی اراضی مستعد برای تولید مسکن و دیگر کاربری ها به وسیله سازمان ملی زمین و مسکن به راه افتاده است، افزود: در جریان راه اندازی این بانک حدود ۴۰ هزار پرونده شکایت کلان در زمینه زمین شناسایی شده است.

وزیر راه و شهرسازی صندوق ملی مسکن را ابزاری مناسب برای اجرای بهینه طرح های در رابطه با مسکن دانست و اضافه کرد: برمبنای قانون باید کل خطوط اعتباری مسکن مهر و بازگشت اقساط مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز شود و این مساله فرصت مناسبی برای اجرای بهینه طرح های مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهد.

منبع: