وام نوسازی مسکن به کمتر از ۱۰ درصد اهداف رسید

به گزارش مدیرسا در شرایطی که مطابق برنامه های توسعه باید سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، نوسازی شود طی سه سال قبل در هر سال به کمتر از ۱۰ هزار واحد تسهیلات تعلق گرفته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طبق ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت خانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله در چارچوب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اقدام نمایند.
از سوی دیگر در جهت برنامه دولت سیزدهم در خصوص ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، نوسازی و بهسازی ۱۵۰ هزار واحد در مناطق ناکارآمد بر عهده شرکت بازآفرینی شهری ایران، وابسته به وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. از این میزان نوسازی و بهسازی ۴۵ هزار واحد از ۱۵۰ هزار واحد در تعهد شرکت بازآفرینی شهری ایران در طرح نهضت ملی مسکن حال انجام است. آن طور که محمد آئینی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است از ۴۵ هزار واحد مذکور بیشتر از ۲۰ هزار واحد دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد، ۵ هزار واحد پیشرفت فیزیکی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد، یکهزار و ۵۰۰ واحد پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد، و ۱۵ هزار واحد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
امروز هم مدیرعامل بانک مسکن از پرداخت ۲۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی به ۲۸ هزار و ۴۰۳ واحد مسکونی از آغاز سال ۱۳۹۸ تابحال اطلاع داد. در واقع طی سه سال قبل حدودا در هر سال به ۹۴۰۰ واحد وام تعلق گرفته است. در حالیکه هدف، نوسازی و بهسازی ۱۰۰ هزار واحد است.
به هر ترتیب محمود شایان ـ مدیرعامل بانک مسکن گفته است: تسهیلات نوسازی بافت فرسوده از آغاز سال ۱۳۹۸ به ۵ هزار و ۷۵۷ پروژه با هدف نوسازی تعداد ۲۸ هزار و ۴۰۳ واحد مسکونی در محلات هدف بازآفرینی شهری، پرداخت شده است.
شایان مبلغ قرارداد منعقد شده تسهیلات نوسازی مسکن در بافت فرسوده را ۲۷۰۰ میلیاردتومان برشمرد و اضافه کرد: تسهیلات نوسازی به بیشتر از ۲۸ هزار واحد مسکونی پرداخت گردید.
گفتنی است، الان بیشتر از ۱۴۰ هزار هکتار مساحت از سطح شهرها را بافت فرسوده، سکونتگاه های غیررسمی و بافت های تاریخی تشکیل می دهد که می تواند هدف بازآفرینی شهری قرار بگیرد. همینطور بر مبنای بررسی های انجام شده بیشتر از ۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد ناپایدار در کشور وجود دارد که باید نوسازی و بهسازی شود و در برنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران برای نوسازی قرار دارد.

منبع: