پیگیری تخفیف بیمه و معافیت مالیاتی تعاونی ها

به گزارش مدیرسا تهیه بسته راه اندازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی با استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن، تشکیل مراکز جدید نوآوری و توسعه تعاون و پیگیری تخفیف های بیمه و معافیت های مالیاتی تعاونی ها همچون اقدامات معاونت تعاون وزارت کار در شش ماهه دوم سال قبل بوده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، تعاونی ها همچون ابزارهای مشارکت و توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی هستند که نقش موثری در تولید و اشتغال، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم و بهبود شرایط کسب و کار ایفا می کنند.

الگوی تعاون بعنوان الگوی اقتصاد مردمی، در خیلی از کشورهای دنیا تجربه شده چون که توسعه تعاونی ها باعث توزیع عادلانه ثروت و درآمد، ایجاد رفاه اجتماعی و اشتغال پایدار و استفاده از سرمایه های خرد مردمی می شود.

گزارش معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقدامات صورت گرفته در بازه شهریور تا اسفند ۱۴۰۰ از تشکیل و ثبت تعاونی های جدید در حوزه کشاورزی، خدماتی، حمل و نقل، فراگیرملی و توسعه و عمران شهرستانی حکایت دارد؛ به نحوی که طی این مدت بیشتر از ۴ تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با عضویت ۵۴۰۰ نفر، بیشتر از ۱۵ تعاونی حمل و نقل با عضویت ۲۳۶ نفر، ۲۴۰ تعاونی خدماتی با عضویت بیشتر از ۳۱۹۴ نفر، بیشتر از ۱۸ تعاونی فراگیر ملی با عضویت ۱۴ هزار و ۳۴۹ نفر و بیشتر از ۵۰ تعاونی کشاورزی و۶۷ تعاونی توزیعی ثبت و تشکیل شده است.

ایجاد مراکز نوآوری و توسعه تعاون ایران (منتا) از دیگر برنامه ها و اقدامات معاونت تعاون بوده و بیشتر از ۵ مرکز نوآوری و توسعه تعاون جدید در دولت سیزدهم تشکیل شده است.

تشکیل منتا اولین گام مشترک معاونت تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون کشور به حساب می آید و یکی از ماموریتهای اساسی آن، پیوند میان بدنه تعاون کشور با صاحبان ایده و نوآوری و آشنایی فعالان نوآوری با مبحث تعاون است.

مراکز منتا، در جهت طراحی مفهوم نوآوری در تعاون و بهره برداری صحیح از ایده های نوین در جهت موفقیت روند کسب و کار بخش تعاون فعالیت می نمایند.

از دیگر اقدامات ویژه معاونت امور تعاون در دولت سیزدهم میتوان به پیگیری مطالبات چندین ساله پرسنل شاغل در تعاونی های سهام عدالت اشاره نمود که بر مبنای آن مقرر شد ۷۵ درصد حقوق و مزایای معوق در اسرع وقت پرداخت و ۲۵ درصد مابقی به بعد از انجام حسابرسی موکول گردد.

طرح افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از راه گسترش سهم بخش تعاون بر مبنای توزیع سهام عدالت که از همان روزهای آغاز طرح به سهام عدالت معروف شد را میتوان تنها نهاد برجای مانده از روزگاری دانست که کشور فرصت واگذاری بنگاههای بزرگ دولتی به مردم را پیدا کرده بود.

عدم پایبندی مسؤلان به محور قرار دادن تعاون طی این سالها از یکسو و بی میلی به واگذاری واقعی امورات اقتصادی کشور به مردم از طرفی وضعیت نامناسبی را برای سهام عدالت پدید آورده و بر همین مبنا باز طراحی سهام عدالت بر محور بخش تعاون و ایجاد بستر واقعی برای مالکیت و مدیریت بنگاههای ذیل اصل ۴۴ از برنامه های اساسی این معاونت در دوران پیش رو است.

یکی دیگر از اقدامات معاونت تعاون در این زمان، تهیه بسته راه اندازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی با استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن، پیگیری تحویل و بهره برداری از واحدهای باقی مانده مسکن مهر و مشارکت در اجرای قانون جهش تولید مسکن بوده است.

طرح جهش مسکن، برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور است تا از این طریق مشکل مسکن آحاد جامعه برطرف شود.

آنطور که وزیر راه و شهرسازی گفته در این طرح، زمین به صورت مجانی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و مالکیت زمینهای دولتی جهت ساخت مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، پیگیری تخفیف های بیمه و معافیت های مالیاتی تعاونی ها بر مبنای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پشتیبانی از ۲۲۰ شرکت تعاونی برای حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، ایجاد داشبورد مدیریتی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون و پیگیری اعطای تسهیلات به بیشتر از ۱۰۰ اتحادیه و شرکت تعاونی از دیگر اقدامات صورت گرفته معاونت امور تعاون وزارت کار در این زمان به حساب می آید.